Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 25 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń
Naliczanie wynagrodzeń - kurs płac od podstaw (Szkolenie 5-dniowe)

Kurs dedykowany jest osobom, które chcą zdobyć nową lub uzupełnić wiedzę w zakresie zasad naliczania wynagrodzenia, świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa a także umów cywilnoprawnych.

Zajęcia łączą teorię z praktyką.

Każde zagadnienie merytoryczne poparte przykładami naliczania danego elementu.

Uczestnicy będą mogli sami zmierzyć się z ćwiczeniami, które pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Kurs obejmuje pięć dni szkoleniowych:

1 dzień - 17.10.2023 r.
2 dzień - 24.10.2023 r.
3 dzień - 17.11.2023 r.
4 dzień - 20.11.2023 r.
5 dzień - 23.11.2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Prowadzący:
Agnieszka Łapińska

Praktyk - od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

17 października - 23 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Moduł I

Składniki listy płac bez tajemnic.

Program:

1. Ogólne zasady związane z wynagrodzeniami:

a. Terminy wypłat.
b. Obowiązki pracodawcy.

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
3. Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej.
4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych:

a. Zasady ustalania tzw. „normalnego wynagrodzenia” za dodatkowe godziny.
b. Zasady ustalania 50% lub 100% dodatku.

5. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:

a. Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop.
b. Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
c. Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

6. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Moduł II

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa.

Program:

1. Świadczenia pieniężne:

a. Rodzaje świadczeń.

2. Ogólne zasady ustalania podstawy zasiłkowej.
3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:

a. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
b. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
c. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:

a. Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
b. Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia.
c. Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu.

5. Zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorcy.

6. Ustalanie wysokości świadczenia brutto.

Moduł III

Naliczanie listy płac.

Program:

1. Wyliczanie wartości netto:

a. Składki na ubezpieczenia społeczne:

 • Wysokość i ograniczenia.

b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • Podstawa naliczania, wysokość i ograniczenia.

c. Zaliczka na podatek dochodowy:

 • Zwolnienia z poboru zaliczki na podatek dochodowy dla 4 grup podatników.
 • Zasady ustalania podstawy naliczenia zaliczki.
 • Ustalanie wysokości zaliczki w różnych przypadkach.

2. Ustalanie narzutów na wynagrodzenia:

a. Składki na ubezpieczenia społeczne - wysokość i zasady.
b. Składka na FP i FS, FGŚP - wysokość i zasady.
c. Składka na FEP - wysokość i zasady.

3. Wpłaty na PPK ich wpływ na naliczanie listy płac:

a. Wysokość wpłaty finansowanej przez pracownika.
b. Wysokość wpłaty finansowanej przez pracodawcę.
c. Zasady naliczania podatku od wpłaty finansowanej przez pracodawcę.

Moduł IV

Umowy cywilnoprawne - rozliczanie.

1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło.

3. Umowy cywilnoprawne - zasady rozliczania świadczeń:

a. Zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia.
b. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
c. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.
d. Zryczałtowany podatek.
e. Zaliczka na podatek dochodowy:

 • Ustalanie kosztów uzyskania przychodu w tym autorskich kosztów uzyskania przychodu.
 • Zasady ustalania zaliczki.

f. Wpłaty na PPK - zasady rozliczania.

Moduł V

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków.

Program:

1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:

a. Obowiązki na etapie zatrudnienia pracownika i po zakończeniu stosunku pracy.
b. W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych.
c. W przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną.

2. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

3. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia:

a. Rodzaje potrąceń.
b. Maksymalne potrącenia i kwoty wolne od potrąceń.
c. Zbieg tytułów potrąceń zasady rozliczania.

4. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia:

a. Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń.

5. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków:

a. Rodzaje potrąceń.
b. Maksymalne potrącenia i kwoty wolne.
c. Potrącenia dobrowolne.

6. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
2900,00 zł netto (3567,00 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
2900,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28