Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nauczyciel przebywający na kwarantannie może wykonywać swoją pracę zdalnie
9 października 2020
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło swoje stanowisko w sprawie możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie przez nauczycieli przebywających na kwarantannie. Wynika z niego jednoznacznie, że kwarantanna nie jest tożsama z niezdolnością do pracy i wobec tego brak jest przeciwwskazań do świadczenia w jej trakcie pracy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Następnie obie strony powinny podjąć decyzję, czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy zdalnej, czy też nie może wykonywać pracy w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W oparciu bowiem o art. 6 tej ustawy należy wskazać, że ustawodawca rozróżnił niezdolność do pracy powstałą wskutek choroby oraz niemożność wykonywania pracy spowodowaną decyzją wydaną przez właściwy organ albo wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jeżeli pracownik i pracodawca ustalą możliwość świadczenia przez tego pracownika pracy w sposób zdalny, można zatem przyjąć, że pracownik może wykonywać swoje obowiązki w trakcie kwarantanny. Zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Jeżeli zaś pracownik nie będzie świadczył pracy, to za czas odbywania kwarantanny przysługiwać mu będą takie same świadczenia, jak w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby (co do zasady w wysokości 80% wynagrodzenia).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-22