Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Niezdolność do pracy na przełomie roku
16 stycznia 2022
Może się zdarzyć, że pracownik choruje na przełomie roku. W takim przypadku należy ustalić, czy na dzień 31 grudnia pracownikowi przysługiwało prawo do wynagrodzenia za czas choroby, czy już do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy.

Pracownik, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 30 dni przed chwilą, w której stał się niezdolny do pracy nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Wypłata zasiłku z tytułu niezdolności do pracy jest jednak poprzedzona wypłatą wynagrodzenia za czas choroby na podstawie art. 92 kodeksu pracy. Wynagrodzenie to jest wypłacane co do zasady w wysokości 80% podstawy wymiaru. Następnie ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Jeżeli w ostatnim dniu kalendarzowym roku niezdolność do pracy przypadała na okres wynagrodzenia za czas choroby to od początku kolejnego roku również wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe. Należy je liczyć od początku roku w wymiarze 33 dni lub 14 dni w przypadku ubezpieczonych, którzy w roku poprzednim ukończyli 50 lat. Jeżeli jednak na dzień 31 grudnia ubezpieczony nabył prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy to od pierwszego stycznia kolejnego roku płatnik kontynuuje wypłatę zasiłku.

Na marginesie można dodać, że w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy, ubezpieczonemu przysługuje zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29