Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nowe dodatkowe uprawnienia dla honorowego krwiodawcy
14 marca 2023
Krwiodawstwo pełni niezwykle ważną rolę w medycynie, gdyż bardzo często to krew oddana dobrowolnie i bezpłatnie ratuje życie pacjentów. Oddanie krwi stanowi wysiłek dla organizmu, dlatego też ustawodawca przewidział szereg przywilejów, z których każdy honorowy dawca krwi może skorzystać.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o publicznej służbie krwi. Zgodnie z jego treścią zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

  1. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  2. zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
  3. zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
  4. posiłek regeneracyjny.

Ponadto, na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Obecnie na podpis Prezydenta czeka ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, która między innymi zmienia wskazaną wyżej regulację art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi. Jednym z jej założeń jest zwiększenie do dwóch dni okresu zwolnienia od pracy – w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym, także po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz uchylenie art. 9a ust. 1 pkt 1.

W ciągu roku kobieta może oddać krew pełną maksymalnie 4 razy, a mężczyzna – 6. Przerwa między donacjami musi wynosić minimum 8 tygodni. Na tej podstawie przyjmuje się, że z tytułu krwiodawstwa kobieta będzie mogła skorzystać z 8, a mężczyzna 12 dodatkowych dni wolnych od pracy.

Płytki krwi można oddać 12 razy w ciągu roku, nie częściej niż co 4 tygodnie, niezależnie od płci. Dlatego też dawcy płytek przysługiwać będą dodatkowe 24 dni wolne.

Natomiast dawcy osocza mogą otrzymać aż 48 dodatkowych dni wolnych. Osocze można oddawać maksymalnie 24 razy w ciągu roku (co dwa tygodnie). 

Trzeba pamiętać, że dni wolne dla honorowego dawcy krwi są płatne przez pracodawcę, a do wyliczenia należnego wynagrodzenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Dlatego też zwiększenie wymiaru dni wolnych z analizowanego tytułu będzie stanowiło dodatkowe obciążenie dla pracodawców.

Ustawa nowelizująca czeka na podpis Prezydenta Po jego uzyskaniu wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28