Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład
Nowe porządki w składce zdrowotnej w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r.

Szkolenie skierowane do biur rachunkowych rozliczających osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz pracowników kadrowo-płacowych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej tylko dla dwóch form opodatkowania uzależniona jest od dochodu. Sposób ustalania dochodu do tego celu ulegał zmianom w zakresie chociażby różnic remanentowych, sprzedaży środka trwałego. Niejasne było też stanowisko ZUS w zakresie uwzględniania straty. Nowelizacja od 1 lipca 2022 r. wprowadzi kolejne zmiany, które będą miały skutek na cały rok 2022. Należy również wiedzieć jak korygować dokumenty rozliczeniowe, aby nie narazić się na konieczność opłacenia odsetek za zwłokę. Ograniczona zostanie również grupa osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, które zostały powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem, w tym prokurent.

Prowadzący:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

12 lipca 2022

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przypomnienie zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.:

 • Opodatkowanie według skali.
 • Opodatkowanie liniowe.
 • Opodatkowanie ryczałtowe od przychodów.
 • Inne - wspólnik jednoosobowej sp. z o.o., wspólnik spółki komandytowej, twórca i artysta, osoba współpracująca.
 • Kilka pozarolniczych działalności z takimi samymi lub różnymi formami opodatkowania.

2. Sposób ustalania dochodu do celów składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych z uwzględnieniem zmian od 14 kwietnia 2022 r.:

 • Od kiedy i jak uwzględniać różnice ze spisu z natury i różnice remanentowe.
 • Sprzedaż składnika majątkowe przed 14 kwietniem 2022 r. od którego naliczono składkę zdrowotną - czy można, a jeśli tak to w jaki sposób to skorygować.
 • Strata z działalności - ma czy nie ma wpływu na podstawę składki zdrowotnej.
 • Strata w jednej z działalności - jak to wpływa na dochód drugiej działalności stanowiący podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

 3. Nowelizacja przepisów od 1 lipca 2022 r.:

 • Sposób zmniejszenia obciążenia podatkowego częścią składki zdrowotnej dla opodatkowanych kartą podatkową.
 • Możliwość uwzględniania w kosztach części składki dla opodatkowanych liniowo i według ryczałtu od przychodów oraz możliwość zmiany formy opodatkowania, co przekłada się również na zmianę składki zdrowotnej za okres wsteczny.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01