Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów potęguje wątpliwości związane z naliczaniem wynagrodzeń w Polskim Ładzie
16 stycznia 2022
7 stycznia 2022 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzięki niemu pracownicy, którzy zarabiają do 12 800 zł brutto nie stracą na Polskim Ładzie. Przynajmniej na razie.

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią płatnik powinien dokonać naliczeń zarówno w oparciu o przepisy obowiązujące jeszcze w 2021 roku, jak również według Polskiego Ładu. W przypadku, gdy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczona według nowych przepisów będzie wyższa od tej, która wynikałaby z poprzedniego stanu prawnego to pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie wyższe, a więc zgodne z ubiegłorocznymi regulacjami. Według nowego rozporządzenia zaliczka nie może być bowiem wyższa niż ta wyliczona na podstawie zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia: „Przedłużony termin pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w ust. 1, upływa w momencie uzyskania odpowiednio przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy w miesiącu, w którym wystąpiła ujemna różnica między:

  1. kwotą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, a
  2. kwotą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień

- przy czym poboru nadwyżki zaliczki obliczonej zgodnie z ust. 1 dokonuje się do wysokości tej ujemnej różnicy.”

Zgodnie z instrukcją dla płatników opublikowanej na stronie internetowej podatki.gov.pl nadwyżka powstaje wtedy, gdy zaliczka według Polskiego Ładu jest większa od zaliczki według zasad z 2021 roku. Nadwyżki tej nie pobiera się w miesiącu jej obliczenia, a dopiero wtedy, gdy w danym miesiącu wystąpi ujemna różnica. Ujemna różnica występuje wtedy, gdy zaliczka wyliczona według Polskiego Ładu jest niższa od tej według ubiegłorocznych zasad.

W wyniku rozporządzenia płatnik pobierze nadwyżkę zaliczki dopiero w miesiącu, w którym wynagrodzenie podatnika, wyliczone według zasad Polskiego Ładu, będzie wyższe względem tego, które wyliczono na podstawie przepisów z 2021 roku. Przy czym należy zwrócić uwagę, że nadwyżka zaliczki nie może przewyższać „ujemnej różnicy”.

Dodatkowo płatnik, który pobrał, ale jeszcze nie przekazał zaliczki w styczniu 2022 roku do urzędu skarbowego, powinien niezwłocznie zwrócić ją podatnikowi.

Warto zwrócić uwagę, że pracownicy, którzy nie złożyli swojemu pracodawcy oświadczenia PIT-2 mogą złożyć na piśmie oświadczenie o niestosowaniu do ich przychodów omawianego rozporządzenia. W takiej sytuacji pracodawca nie będzie dokonywał podwójnych naliczeń najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył stosowne oświadczenie.

Trzeba jednak pamiętać, że rozporządzenie odnosi się wyłącznie do zaliczek pobieranych przez płatników. Nie wiadomo jeszcze, jakie pociągnie ono za sobą konsekwencje. Można się domyślać, iż przynajmniej niektóre z osób, które teraz dostaną pensje według starych zasad będą zobowiązane do dopłaty podatku po złożeniu zeznania rocznego za 2022 rok.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wskazuje, że przedmiotowe rozporządzenie jest niezgodne z ustawą. W ich ocenie nie odracza ono terminów, ale modyfikuje obowiązek wynikający z treści ustawy. Zmienia zasady wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, względem tych, które wynikają z ustawy. Tym samym pozostaje z nią w sprzeczności, a co do zasady jako akt prawny niższego rzędu, nie może jej zmieniać.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20