Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nowe stawki „kilometrówki”
17 stycznia 2023
Pracownicy, którzy do wykonywania zadań służbowych wykorzystują swój prywatny pojazd otrzymują od pracodawcy świadczenie stanowiące rekompensatę kosztów, które w związku z tym ponoszą. Świadczenie to może być wyliczane w oparciu o wskaźnik zwany potocznie „kilometrówką”.

Wysokość omawianego świadczenia ustala się jako iloczyn wskaźnika określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy oraz liczby przejechanych kilometrów.

Od 17 stycznia 2023 roku koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  1. dla samochodu osobowego:
  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł.
  1. dla motocykla - 0,69 zł;
  2. dla motoroweru - 0,42 zł.

Zgodnie z przepisem przejściowym „w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w niniejszym rozporządzeniu.”

Dotychczas stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie mogły być wyższe niż:

  1. dla samochodu osobowego:
  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.
  1. dla motocykla - 0,2302 zł,
  2. dla motoroweru - 0,1382 zł.
Te stawki obowiązywały od 2007 roku. Jednak rosnące koszty pojazdów, ich utrzymania, w tym koszty paliwa, wymusiły w końcu zwiększenie stawek kilometrówki.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01