Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych od początku września 2023 roku
12 września 2023
Pracownik młodociany, który zbliża się do ukończenia przygotowania zawodowego pracuje niemal jak dorosły pracownik. Mimo to są dla niego przewidziane o wiele niższe stawki wynagrodzenia. Krokiem naprzód jest niewątpliwie nowelizacja rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Od 1 września 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, wzrosło wynagrodzenie pracowników młodocianych. Stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Stawki te wynoszą:

  1. nie mniej niż 8% - w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  2. nie mniej niż 9% - w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  3. nie mniej niż 10% - w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Wcześniej stawki te wynosiły odpowiednio: 5, 6 i 7 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo należy dodać, że młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1. (§ 20 rozporządzenia).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28