Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika
3 czerwca 2022
Zapowiadana nowelizacja kodeksu pracy, nad którą aktualnie trwają prace legislacyjne, ma wdrożyć do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Celem przepisów unijnych jest poprawa warunków pracy, zapewnienie równowagi między życiem prywatnym i pracą zawodową oraz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.

Wejście w życie nowych praw pracownika niewątpliwie powinno korelować z obowiązkami pracodawcy. W celu zapewnienia ich realizacji konieczne jest ustanowienia przepisów sankcjonujących naruszenie regulacji wynikających z aktów unijnych. Państwa członkowskie zostały do tego zobowiązane. Z tego względu w projekcie nowelizacji kodeksu pracy pojawiły się nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

  • nieinformowanie pracownika na piśmie w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia go do pracy o warunkach jego zatrudnienia oraz o zmianie tych warunków (art. 29 § 3 i 31 kodeksu pracy) lub w nieinformowanie o warunkach zatrudnienia w razie wyjazdu pracownika w celu wykonania zadania służbowego do innego kraju UE lub kraju nie będącego członkiem UE na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie (art. 291 § 2 i 3 kodeksu pracy);
  • nieudzielenie pracownikowi na piśmie odpowiedzi na wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 293 § 3 kodeksu pracy);
  • prowadzenie przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania stosunku pracy od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego oraz wniosku o elastyczną organizację pracy (art. 1881 kodeksu pracy);
  • naruszenie przepisów o elastycznej organizacji pracy;
  • naruszenie przepisów o urlopie opiekuńczym;
  • naruszenie przepisów o zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej.
Za wskazane wykroczenia przewidziano takie same sankcje jak dotychczas na podstawie art. 281 § 1 kodeksu pracy, czyli od 1 000 do 30 000 złotych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28