Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników
Nowe zasady delegowania pracowników za granicę - w tym również warunki przemieszczania się pracowników delegowanych oraz warunki świadczenia pracy w krajach UE w okresie występowania pandemii wirusa Covid-19

Szkolenie obejmujące m.in. nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników obowiązujące od 30 lipca 2020 r a także regulacje administracyjne, podatkowe i ubezpieczenia społecznego a także prawa pracy na przykładach takich krajów jak Niemcy, Austria, Holandia, kraje Skandynawskie w tym również regulacje dotyczące pobytu i przemieszczania się pracowników w czasie pandemii wirusa COVID-19.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach  2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek  zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.

+ czytaj więcej

24 maja 2021

30 czerwca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Nowe warunki delegowania pracowników do krajów UE wg. postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług:
 • nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników delegowanych – na przykładzie delegowania do Niemiec,
 • delegowanie długookresowe (12 miesięcy) – zasady kumulacji - konsekwencje prawne, 
 • wpływ nowych regulacji na koszty realizacji usług polskich przedsiębiorstw.
 1. Warunki przemieszczania się pracowników wewnątrz obszaru UE w zawiązku z pandemią wirusa COVID-19:
 • możliwości przekraczania granic poszczególnych krajów UE, wyłączenia branżowe i sektorowe,
 • zasady i konieczność obywania kwarantanny.
 1. Zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE
 • wymagania administracyjne,
 • ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych,
 • rozliczenia podatkowe – w jakim kraju powstanie konieczność opłacenia podatku dochodowego.
 1. Proces realizacji usług w krajach UE – jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować pracowników:
 • warunki świadczenia pracy przez pracowników delegowanych w czasie trwania pandemii wirusa Covid -19 – wybrane kraje członkowskie,
 • umowa o pracę – prawo polskie czy innego kraju UE,
 • podróż służbowa czy delegowanie – kryteria rozstrzygające, konsekwencje (podatkowe raz ubezpieczeniowe na gruncie prawa polskiego – na przykładzie orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego),
 • transport i zakwaterowanie – problematyka podatkowa na przykładzie  (orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego),
 • pracownik czy zleceniobiorca za granicą – konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE.
 1. Ubezpieczenie pracowników delegowanych – czyli zaświadczenie A1 w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze:
 • pojęcie znacznej działalności gospodarczej – problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1,
 • zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych.
 1. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów UE:
 • Legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich.
 • Ubezpieczenie społeczne dla delegowanego cudzoziemca jako reguła specjalna – warunki wydania zaświadczeń A1 – interpretacje organów administracyjnych oraz minerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Ograniczenia czasowe i prawne.
 1. Proces realizacji usług na przykładzie Niemiec, Austrii oraz krajów Skandynawskich.
 • proces delegowania pracowników do – procedura notyfikacji – zakres, obowiązki, sankcje,
 • warunki pracy i wynagrodzenia:
 • układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna – składniki wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • warunki bhp.
 • szczególne wymagania branżowe:
 • obowiązki przedsiębiorców delegujących pracowników do prac budowlanych – na przykładach w wybranych krajach UE,
 • wynajem pracowników, konsekwencje nielegalnego wynajmu pracowników.
 • naruszenia i sankcje – regulacje prawne i praktyczne przykłady w poszczególnych krajach UE oraz EOG.
 1. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług:
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych – obowiązki pracodawców pojęcie zakładu podatkowego – przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych,
 • problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych – jak unikną pułapki podwójnego podatku,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania – jak rozliczać dochody uzyskane za granicą,
 • pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych konsekwencje podatkowe,
 • pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług – m.in. podatek VAT, podatek  budowalny, itp.
 • pojęcie zakładu podatkowego – konsekwencje podatkowe.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11