Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nowe zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
9 marca 2018
Trwają prace nad zmianą stóp procentowych pozwalających określić wymiar składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Wejście w życie zmian jest planowane na 1 kwietnia 2018 roku.

Warto przypomnieć, że załącznik do wspomnianego rozporządzenia zawiera 64 kategorie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Każdej z nich przypisana jest ustalona kategoria ryzyka, a na tej podstawie stopa procentowa pozwalająca na wyliczenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Zgodnie z planowanymi zmianami w większości przypadków stopa procentowa składki oraz kategoria ryzyka pozostanie bez zmian. Duża grupa rodzajów działalności (28) podlegać będzie obniżeniu kategorii ryzyka, a tym samym również stopy procentowej. Jedynie 4 kategorie działalności zostały zakwalifikowane jako bardziej ryzykowne i tym samym wymagające podniesienia stopy procentowej składki. Takie decyzje są w dużej mierze uzasadnione wzrostem poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy i coraz mniejszą liczbą poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Zgodnie z nową regulacją najniższa stopa składki będzie wynosić 0,67%, a najwyższa 3,33%.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wprowadza podział płatników składek na płatników, którzy zatrudniają mniej niż 9 pracowników, oraz tych, którzy zatrudniają co najmniej 10 pracowników. Liczbę pracowników ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w Zakładzie co najmniej 1 dzień (art. 28 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe uiszczanej przez płatników zatrudniających maksymalnie 9 pracowników oraz tych płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, pozostanie na tym samym poziomie, czyli 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla danej grupy działalności. Z uwagi na obniżenie najwyższej stopy procentowej do 3,33%, wymiar składki ulegnie obniżeniu z 1,8% do 1,67% podstawy jej naliczenia.

Płatnicy zatrudniający co najmniej 10 pracowników są zobowiązani do składania rocznej deklaracji ZUS IWA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca stycznia następnego roku. Na podstawie informacji zawartych w trzech ostatnich deklaracjach ZUS IWA Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala roczną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy, czyli od kwietnia danego roku do końca marca roku przyszłego.

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczyć będzie 4 grup:

  • działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie,
  • działalności związanej z rekultywacją i pozostałej działalności usługowej związanej z gospodarką odpadami,
  • transportu wodnego,
  • działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych.

Obniżenie kategorii ryzyka i stopy procentowej dotyczyć będzie płatników prowadzących działalność między innymi w zakresie produkcji artykułów spożywczych, produkcji napojów, produkcji mebli, obsługi nieruchomości, rybactwa, górnictwa rud metali czy też transportu lotniczego.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20