Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS, Polski Ład
Nowości w ZUS 2022 r. - czyli wpływ Polskiego Ładu na zmiany w zgłoszeniach, rozliczeniu składek oraz jak interpretować ustawowe zmiany w zasiłkach i świadczeniach z ubezpieczenia społecznego, które zaczynają obowiązywać w 2022 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych w 2022 r.

Na szkoleniu zostaną przedstawione wszystkie zmiany, które zaczynają obowiązywać w 2022 r. - zarówno od 1 stycznia 2022 r. jak i od 1 lipca 2022 r. w zakresie rozliczeń z ZUS zarówno w zakresie dokonywania zgłoszenia do ubezpieczeń jak i rozliczenia składek i zasiłków.

Dodatkowo w czasie szkolenia zostaną omówione podstawy ustalania uprawnień do zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego budzące wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie, przydatne w rozliczaniu świadczeń na bieżąco.

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych.

Prowadzący:
Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

12 lipca 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

4 sierpnia 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - zmiana w systemie ubezpieczeń społecznych, zasady obowiązujące od 01 stycznia 2022 r.:

 • Korygowanie dokumentów za okresy wsteczne.
 • Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia oraz ustawowe wyjątki.
 • Okres zasiłkowy - w jaki sposób sumować okresy niezdolności w jednym okresie.
 • Jak zweryfikować ustalony okres zasiłkowy.
 • Odzyskanie zdolności do pracy - wątpliwości i zasady naliczania nowego okresu zasiłkowego.
 • Prawo do zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń - skrócony okres zasiłkowy oraz ustawowe wyjątki.
 • Wysokość zasiłku chorobowego - zmiany.
 • Prawo do zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego dla ubezpieczonych posiadających prawo do emerytury lub renty z innego systemu zaopatrzenia emerytalnego.
 • Zmiany w ustalaniu prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w sytuacjach losowych, niezależnych od ubezpieczonych.
 • Podstawa wymiaru zasiłku - kiedy wyliczyć od nowa, a kiedy przyjąć wcześniej ustaloną.
 • Pozyskanie danych dla celów wypłaty świadczeń przez ZUS i obowiązki pracodawcy z tym związane.
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - nowe zasady podlegania, zmiany w zasadach ustalania uprawnień do wypłaty świadczeń.
 • Potrącenia z wypłacanych świadczeń.
 • Pozostałe zmiany w zakresie prawa do świadczeń planowane w 2022 r.

2. Zmiany w ZUS w związku z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład) - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022r. oraz od 1 lipca 2022 r.:

 • nowe tytuły do ubezpieczeń i zasady naliczenia składek - kiedy analizować przychód ubezpieczonego, czy prokurent jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych- zmiany w dokumentach obowiązujące od stycznia 2022 r. oraz od lipca 2022 r.,
 • nowe terminy składania dokumentów,
 • nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasad pomniejszania składki,
 • składka zdrowotna, a kilka rodzajów działalności,
 • zmiana formy opodatkowani w trakcie roku, a prawidłowe naliczenie składki,
 • zwolnienie z opłacania składki,
 • naliczanie składki w zależności od formy opodatkowania pozarolniczej, działalności, ustalenie podstawy wymiaru składki dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych,
 • rozliczenie składki zdrowotnej w ujęciu rocznym,
 • nielegalne zatrudnienie, a obowiązki związane z finansowanie składek
 • rodzaj działalności pozarolniczej, a naliczanie odrębnej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • osoby współpracujące i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wg nowych zasad.

3. Pozostałe zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 18 września 2021 r. oraz te, które zaczną obowiązywać w 2023 r., zasady rozliczeń składek i świadczeń ZUS po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego.

4. Zasiłki ZUS - bieżące zasady ustalania uprawnień, rozbieżności interpretacyjne – wybrane zagadnienia:

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19, a prawo do zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych - ustalanie uprawnień, zmiany w interpretacji przepisu prawnego obowiązujące od 29 listopada 2021 r.
 • Kto nie może sprawować opieki, kiedy rodzic dziecka nie może być uznany za osobą stale opiekującą się dzieckiem przypadku dziecka zdrowego do lat 8.
 • Zasiłek opiekuńczy dla członka rodziny poddanego obowiązkowej kwarantannie lub izolacji - zasady ustalania uprawnień.
 • Zbieg prawa do różnych rodzajów świadczeń - które świadczenie wypłacić.
 • Praca zdalna a prawo do świadczeń.
 • Zasiłek chorobowy w trakcie kwarantanny, izolacji, pobyt w izolatorium.
 • Wysokość świadczeń i zasiłków (wysokość zasiłków w okresie kwarantanny lub izolacji).
 • ZUS Z-3 - najczęściej popełniane błędy.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01