Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nowy wzór świadectwa pracy
19 maja 2023
W treści świadectwa pracy zawiera się wiele istotnych informacji o zakończonym stosunku pracy. Ustawodawca opracował pomocniczy wzór świadectwa pracy, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy. Rozporządzenie to zostało zmienione, w związku z wprowadzonymi w ostatnich miesiącach nowelizacjami kodeku pracy. Nowa treść zacznie obowiązywać od 23 maja 2023 roku.

Od 7 kwietnia 2023 roku obowiązują zmiany dotyczące pracy zdalnej (w tym okazjonalnej pracy zdalnej), a od 24 kwietnia 2023 roku dotyczące między innymi zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i urlopu opiekuńczego. Z tego względu i zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia przywołanego wyżej, pracodawca będzie musiał zamieścić w świadectwie pracy następujące informacje:

  • o liczbie dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 § 1 kodeksu pracy (zwolnienie z powodu siły wyższej), wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (w punkcie 6 podpunkcie 1 wzoru świadectwa pracy),
  • o liczbie dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (w punkcie 6 podpunkcie 3 wzoru świadectwa pracy),
  • o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 § 1 Kodeksu pracy (okazjonalna praca zdalna) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (w punkcie 6 podpunkcie 10 wzoru świadectwa pracy).
Zmiany te zostały także przedstawione w pomocniczym wzorze świadectwa pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29