Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona środowiska
Obliczanie śladu węglowego w organizacji

Firmy i organizację mają duży wpływ na zmiany klimatu. Żeby właściwie zarządzać tym wpływem oraz go ograniczać niezbędne jest zrozumienie i wyliczenie śladu węglowego. Na ślad węglowy składa się bezpośrednia i pośrednia emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością firmy, produktu czy osoby. Raportowanie śladu węglowego jest coraz częściej wymagane przez kontrahentów, czy umieszczane w raportach CSR i pozafinansowych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym jak samodzielnie wyliczyć ślad węglowy, jakie można użyć do tego standardy i narzędzia oraz jak go ograniczać.

Prowadzący:
dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

8 lipca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wstęp: przedstawienie prowadzącego, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu.
2. Zmiany klimatu – przyczyny i prognozowane skutki w skali Świata i Polski.
3. Zmiany na poziomie europejskim: Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej itp.
4. Koncepcja „śladu środowiskowego”, w tym śladu węglowego (carbon footprint).
5. Dlaczego firmy liczą ślad węglowy?
6. Podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego.
7. Omówienie trzech zakresów obliczania śladu węglowego.
8. Metodyki i standardy obliczania śladu węglowego oraz przepisy.
9. Określenie granic i zasięgu obliczania emisji CO2.
10. Źródła danych o emisji CO2 i proces ich zbieranie.
11. Źródła wskaźników niezbędnych do wyliczeni emisji z danej działalności.
12. Narzędzia i kalkulatory wspierające obliczenia śladu węglowego.
13. Przykłady obliczania śladu węglowego dla organizacji i jej procesów:

 • Zakres 1 - emisje ze spalanie paliw w autach i kotłach grzewczych, z procesów technologicznych i z wycieków z systemów klimatyzacyjnych.
 • Zakres 2 - emisje powstałe przy wytworzeniu zużywanej energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
 • Zakres 3 - emisje powstałe przy wytworzeniu surowców, użytkowaniu produktów, zagospodarowaniu odpadów oraz przy ich transporcie i dystrybucji.

14. Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego.
15. Neutralizacja śladu węglowego poprzez tzw. carbon offseting.
16. Zakończenie: Sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01