Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Obniżenie stawki podatku dochodowego z 17% do 12% i inne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 roku
15 maja 2022
Od początku roku narastały głosy, że rewolucyjny Polski Ład jednak wymaga dopracowania. Zmiany podatkowe w trakcie roku podatkowego, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe, zapewne wejdą w życie od 1 lipca 2022 roku, a będą miały zastosowanie do rozliczenia całego roku podatkowego.

12 maja 2022 roku Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Główna zmiana dotyczy obniżenia stawki podatku dla pierwszego progu podatkowego z dotychczasowych 17% do 12%. Zlikwidowana zostanie także kontrowersyjna ulga dla klasy średniej. „12% stawka podatku jest jednolicie określona dla każdego z podatników opodatkowujących swoje przychody według skali podatkowej. Rozwiązanie to rekompensuje uchylaną tzw. ulgę dla klasy średniej. Jest to rozwiązanie jednakowe dla wszystkich i proste w stosowaniu.” (uzasadnienie projektu ustawy).

Bez zmian pozostaną kwota wolna od podatku (30 000 zł) oraz pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł. Ustawa przewiduje także dopuszczalność zmiany formy opodatkowania z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę podatkową.

Dodatkowo w projekcie przewidziano, że składka zdrowotna w ograniczonym zakresie będzie pomniejszała podstawę opodatkowania podatników, którzy wybrali podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową. W przypadku liniowców limit pomniejszenia dochodu ustalono na kwotę 8,7 tys. zł, dla ryczałtowców przychód będzie można pomniejszyć o 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Natomiast dla podatników na karcie podatek będzie mógł być pomniejszony o 19% zapłaconej składki.

W uzasadnieniu projektu wskazano: „Projekt ma na celu polepszenie sytuacji zarówno pracowników etatowych, których źródłem przychodów jest stosunek pracy, jak również osób osiągających przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, kontraktów oraz innych mniej popularnych rodzajów umów. Zawiera on pakiet korzystnych rozwiązań, które realnie wpływają na usprawnienie systemu podatkowego i uczynienie go bardziej zrozumiałym dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przedsiębiorców. […] Dodatkowym celem projektowanej ustawy jest zapewnienie spójnego, przejrzystego i sprawiedliwego systemu podatkowego przez doprecyzowanie oraz udoskonalenie obowiązujących przepisów podatkowych.”

Uchwalona przez Sejm ustawa trafiła do Senatu.

Magdalena Jeziorska
radca prawny

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29