Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Obowiązki na gruncie ubezpieczeń społecznych w razie zawarcia umowy o dzieło ze zleceniobiorcą
19 czerwca 2022
Umowa zlecenie stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, o ile ubezpieczony nie osiąga z innego tytułu, z którego są odprowadzane składki, przychodów w kwocie odpowiadającej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Zatem jeżeli ubezpieczony nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych to podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Zawarcie umowy o dzieło nie jest odrębnym tytułem do ubezpieczenia społecznego. Jedyny wyjątek stanowi przypadek, w którym umowa o dzieło zostaje zawarta z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje równocześnie w stosunku pracy, lub z innym podmiotem niż pracodawca, ale w ramach tej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy.

Powyższy wyjątek nie ma jednak zastosowania, gdy umowę taką zawiera się ze zleceniodawcą. Nie powstaje wtedy dodatkowy tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, a w konsekwencji nie dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczenia.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku może wejść w życie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne także w przypadku umów o dzieło. Jak na razie nie jest to jeszcze pewne.

Na marginesie można dodać, że od 1 stycznia 2021 roku na płatniku lub osobie fizycznej zlecającej dzieło ciąży obowiązek zgłaszania do ZUS faktu zawarcia umowy o dzieło w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy (formularz RUD). Ustawodawca przewidział jednak pewne wyłączenia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • są zawierane z własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • są zawierane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29