Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT
Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w zakresie świadczeń przekazywanych na rzecz nierezydentów

Pobór podatku od wypłat na rzecz nierezydentów jest jednym z tych obowiązków płatnika, których prawidłowe wypełnienie, nastręcza zwykle wiele problemów. W trakcie szkolenia postaramy się więc wyjaśnić praktyczne aspekty zagadnienia, tak aby zminimalizować pojawiające wątpliwości.

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki poboru podatku u źródła w oparciu o bieżące orzecznictwo i najnowsze interpretacje organów podatkowych. Na praktycznych przykładach omówione zostaną skutki podatkowe świadczeń wypłacanych nierezydentom z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT.

Szkolenie skierowane jest do biur rachunkowych oraz osób rozliczających podatek u źródła chcących poszerzyć wiedzę z tego zakresu a także do firm zatrudniających nierezydentów na podstawie umowy o pracę.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej

24 listopada 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I.  Rodzaje należności podlegających opodatkowaniu na terytorium RP w rozumieniu ustaw PIT i CIT, w tym pojęcie należytej staranności, stawki podatku i zasady jego poboru na podstawie przepisów polskich ustaw.

II. Certyfikat rezydencji jako warunek zastosowania postanowień właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w tym:

1. Określenie ważności certyfikatu, certyfikat „wystawiony na dzień”, brak daty ważności.

2. Kopia certyfikatu - możliwość wykorzystania według obecnych regulacji i założeń Polskiego Ładu.

III. Regulacje wynikające z poszczególnych umów o unikaniu opodatkowania i ustaw o podatkach dochodowych, w tym:

1. Umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług w tym poza granicami Polski  - obowiązek poboru podatku i rozliczenie zwrotu za dojazd i nocleg według ustawy o podatku PIT a warunki konieczne dla nierozliczania podatku w Polsce.

2. Kontrakt menadżerski - obowiązek poboru podatku u źródła, zasady rozliczania faktury wystawionej przez członka zarządu będącego nierezydentem.

3. Emerytury i renty zagraniczne - zasady poboru podatku przez banki i inne podmioty według polskiej ustawy a warunki konieczne dla jego niepobrania na podstawie przykładowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Pracownik z zagranicy - omówienie sposobu opodatkowania wynagrodzenia, możliwość skorzystania z ulg i odliczeń.

5. Wypłata na rzecz twórcy, artysty i sportowca w świetle typowych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

6. Należności licencyjne - definicja pojęcia i zasady rozliczania na podstawie ustaw o podatkach dochodowych i przykładowych umowach międzynarodowych.

7. Należności z tytułu odsetek wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zasady zwolnienia od podatku u źródła.

IV. Moment uzyskania przychodu, podstawa opodatkowania - zasady przeliczania wynagrodzenia w walucie obcej, „ubruttowienie” wynagrodzenia nierezydenta.

V. Obowiązki sprawozdawcze - właściwość organów podatkowych, zasady sporządzania informacji IFT1/IFT1R, IFT2/IFT2R, i deklaracji PIT-8AR, CIT10Z.

VI. Pytania i konsultacje.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-27