Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników świadczących pracę w upalne dni
19 czerwca 2019
Zmiany klimatyczne powodują, że przez coraz dłuższy czas doskwierają każdemu z nas wysokie temperatury. Mogą mieć one również wpływ na wykonywanie pracy przez pracowników. Dlatego też ustawodawca przewidział szczególne obowiązki dla pracodawców, których pracownicy świadczą pracę w upalne dni.

Zgodnie z artykułem 232 kodeksu pracy: pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Na podstawie przywołanego przepisu wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. W razie wystąpienia wysokich temperatur ustawodawca zobowiązał pracodawcę do zapewnienia pracownikom napojów. W treści rozporządzenia zostały określone szczegółowo przypadki dostarczania ich pracownikom.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia pracodawca zapewni napoje pracownikom zatrudnionym:

  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 25 °C,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C.

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Powinny być to napoje zimne, przy czym ustawodawca nie precyzuje, o jakie napoje chodzi. Ten aspekt został pozostawiony do decyzji pracodawcy. Ich ilość powinna jednak zaspokajać potrzeby pracowników.

Warto zwrócić uwagę, że pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za przysługujące im napoje.

Niezależnie od powyższego pracodawca powinien także chronić swoich pracowników przed nadmiernym nasłonecznieniem. Może to robić na przykład poprzez zasłonięcie okien żaluzjami, czy roletami. Może ponadto zdecydować się na zainstalowanie klimatyzacji, czy wiatraków, jednak prawo nie przewiduje obowiązku z tym zakresie. To jedynie dobra wola pracodawcy.

Dodatkowo pracodawca może skrócić pracownikom czas pracy lub przewidzieć dodatkowe przerwy w pracy w czasie najwyższych temperatur, tzw. przerwy regeneracyjne. Ustawodawca nie nałożył jednak na pracodawcę takich obowiązków – pozostawił pracodawcy swobodę decyzji. W przypadku, kiedy pracodawca zdecyduje się na skrócenie czasu pracy lub wprowadzenie dodatkowych przerwy w czasie pracy, musi pamiętać, że nie może to spowodować obniżenia przysługującego pracownikom wynagrodzenia za pracę.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22