Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Ochrona danych osobowych w działach kadr
- na gruncie RODO i przepisów krajowych
 | 
19 czerwca 2019

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz kwestia przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych i ich przekazywania do instytucji finansowej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 października 2018r., o pracowniczych planach kapitałowych.

Poruszone zostaną także problemy najczęściej sygnalizowane przez uczestników dotychczasowych szkoleń, wynikające ze stosowania przepisów RODO w działach kadr.

PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Ochrona danych osobowych
Data szkolenia: 19 czerwca 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Novotel- Wrocław Centrum, ul. Powstańców Sląskich 7
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Program lojalnościowy "Wiedza procentuje"

Posiadanie Karty Stałego Klienta PCKP upoważnia do otrzymania rabatu i korzystania ze skróconej ścieżki zamówienia. Logując się do Panelu Klienta, zyskują Państwo dostęp do historii złożonych zamówień.

Zamów Kartę Klienta

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wstęp:
 1. RODO - uwagi ogólne.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych- czym różni się od ustawy z roku 1997r. Omówienie kluczowych regulacji.
 3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- co zmieniła i dlaczego?
 4. Ustawa z dnia 4 października 2018r., o pracowniczych planach kapitałowych- w zakresie w jakim dotyczy przetwarzania danych osobowych.
 1. ADO i procesor:
 1. Administrator danych osobowych. Współadministrowanie danymi w ramach grup kapitałowych, a przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.
 2. Procesor- zakres obowiązków. Przykładowi procesorzy.
 3. Treść umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych
 4. Kiedy Administrator Danych Osobowych staje się Procesorem?
 1. Obowiązki i uprawnienia informacyjne przy przetwarzaniu danych kadrowych:
 1. Jak należy wypełniać obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych kadrowych? Kogo dotyczy i jaki jest jego zakres?
 2. Uprawnienia informacyjne podmiotu danych- zakres.
 1. Przetwarzanie danych kadrowych na gruncie RODO i przepisów krajowych:
 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy i pracownika?
 2. Zbieranie danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwarzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych.
 3. Możliwość zbierania informacji dotyczących: karalności, skazań, danych biometrycznych.
 4. Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: dowodów osobistych, świadectw pracy, praw jazdy.
 5. Wizerunek pracownika - identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych. Kiedy wymagana jest zgoda pracownika?
 6. Monitoring pracownika:
 1. jak zgodnie z prawem stosować monitoring wizyjny w firmach?
 2. monitoring poczty elektronicznej pracownika- zasady wprowadzenia
 3. monitorowanie odwiedzanych stron www w czasie pracy.
 4. oprogramowanie „szpiegujące” na komputerze firmowym i prywatnym, wykorzystywanym do celów służbowych.
 5. systemy zapewniające pracodawcom możliwość kontrolowania osób uprawnionych do wejścia na teren ich lokalu lub uzyskania dostępu do określonych obszarów (karty dostępu, urządzenia mobilne, biometria)
 6. technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie należących do nich pojazdów (GPS, aplikacje w smartfonach umożliwiające lokalizację pojazdu oraz rejestratory zdarzeń).
 1. Czego nie powinna zawierać lista obecności i gdzie może być przechowywana?
 2. Jakie dane pracowników pracodawca może upubliczniać i przekazywać kontrahentom?
 3. ZFŚS - jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe dla potrzeb Zakładowego Funduszu?
 4. Przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych i ich przekazywanie do instytucji finansowej na potrzeby PPK- podstawa prawna przetwarzania, sposób uzyskiwania danych, sankcje za nieprzekazanie danych do instytucji finansowej.
 1. Zabezpieczenie przetwarzanych danych i kary administracyjne z RODO
 1. Czy RODO wprowadza katalog zabezpieczeń? Rodzaje zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Polityki wewnętrzne. Czym się kierować wybierając konkretne zabezpieczenia?
 2. Retencja danych, a programy komputerowe, w których dane są przetwarzane.
 3. Usuwanie danych z poczty elektronicznej.
 4. Kary finansowe - za co i w jakiej wysokości?

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-05-24