Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych w dziale kadr

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR i kadrowo-płacowych. Obejmuje tematykę przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w trakcie rekrutacji oraz pracowników podczas ich zatrudnienia, w tym w kontekście przetwarzania ich danych na potrzeby ZFŚS, jak i kwestie legalności monitorowania pracowników w miejscu pracy i poza nim (stosowanie oprogramowania szpiegującego, zbieranie informacji o pracowników z mediów społecznościowych, korzystanie z danych GPSów, monitowanie poczty elektronicznej pracownika, w tym także jej przechowywanie po ustaniu zatrudnienia). Poruszona zostanie też kwestia kiedy, komu i na jakiej zasadzie dane mogą zostać udostępnione (PPK, medycyna pracy, związki zawodowe, komornicy etc.).

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej

30 listopada 2020

14 grudnia 2020

19 stycznia 2021

15 lutego 2021

12 marca 2021

31 marca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (10 minut)

12:40  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co tak naprawdę zmieniło RODO?

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w dziale HR/ kadrowo-płacowych i zasady ich ustalania.
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych – zakres i forma.

II. Proces rekrutacji:

 1. Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
 2. Czy pracodawca przetwarza wszystkie dane zawarte w CV (nawet te którymi nie jest zainteresowany, a znalazły się one w CV jak np., zainteresowania)?
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czy na gruncie RODO jest w ogóle potrzebna?
 4. Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe.
 5. Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?

III. Dane osobowe osób zatrudnionych:

 1. Zmiany Kodeksu Pracy w związku z dostosowaniem do RODO.
 2. Dokumentacja zatrudnienia i akta osobowe po zmianach w 2019 r.
 3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 4. RODO a ZFŚS.
 5. Niepracownicze formy zatrudnienia a zakres przetwarzanych danych osobowych.
 6. Monitoring w miejscu pracy – m.in. wizyjny, poczty elektronicznej, aktywności w Internecie, oprogramowanie szpiegujące, GPS-y w autach służbowych czy śledzenie telefonów służbowych.
 7. Omówienie opinii Grupy Roboczej 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy.
 8. Śledzenie aktywności obecnych i byłych pracowników na portalach społecznościowych – czy i w jakim zakresie dopuszczalne?
 9. Wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) pracownika dla potrzeb pracodawcy – identyfikator pracowniczy, zdjęcia z wydarzeń firmowych, publikacja sylwetki nowo zatrudnionego pracownika w intranecie.
 10. Dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników? 
 11. Dane biometryczne w zatrudnieniu – dopuszczalność przetwarzania.
 12. Czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, komornikom)?
 13. Usuwanie danych- kiedy, co i jak usuwać? podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych

IV. Podsumowanie:

Czas na pytania od uczestników szkolenia.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-11-26