Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych w dziale kadr

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR i kadrowo-płacowych. Obejmuje tematykę przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w trakcie rekrutacji oraz pracowników podczas ich zatrudnienia, w tym w kontekście przetwarzania ich danych na potrzeby ZFŚS, jak i kwestie legalności monitorowania pracowników w miejscu pracy i poza nim (stosowanie oprogramowania szpiegującego, zbieranie informacji o pracownikach z mediów społecznościowych, korzystanie z danych GPS-ów, monitorowanie poczty elektronicznej pracownika, w tym także jej przechowywanie po ustaniu zatrudnienia).

Poruszona zostanie też kwestia, kiedy, komu i na jakiej zasadzie dane mogą zostać udostępnione. Przytoczone zostaną decyzje nakładające kary administracyjne na pracodawców w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pracowników (utrzymanie aktywnej poczty elektronicznej po ustaniu zatrudnienia, nagrywanie rozmów pracowników, zbieranie danych „ponad nadmiarowych”), w tym nałożona kilka miesięcy temu przez niemiecki organ nadzoru na pracodawcę kara w wysokości 35 mln EUR.

Prowadzący:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

30 maja 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co tak naprawdę zmieniło RODO?
 
1) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w dziale HR/ kadrowo-płacowych i zasady ich ustalania.
2) Lista obecności.
3) Dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych - czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników? 
4) Kserowanie dokumentów tożsamości.
5) Akta stanu cywilnego w aktach osobowych.
 
II. Proces rekrutacji:
 
1) Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
2) Czy pracodawca przetwarza wszystkie dane zawarte w CV (nawet te którymi nie jest zainteresowany, a znalazły się one w CV jak np., zainteresowania)?
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - czy na gruncie RODO jest w ogóle potrzebna? 
4) Rekrutacje „ukryte” i przez agencje zatrudnienia.
5) Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów - m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe.
6) Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
7) Upoważnienie do przetwarzania danych - zakres i forma.
 
III. Dane osobowe osób zatrudnionych:
 
1) Zmiany Kodeksu Pracy w związku z dostosowaniem do RODO.
2) Dokumentacja zatrudnienia i akta osobowe po zmianach w 2019 r.
3) Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
4) RODO a ZFŚS.
5) Monitoring w miejscu pracy - m.in. wizyjny, poczty elektronicznej, aktywności w Internecie, oprogramowanie szpiegujące, GPS-y w autach służbowych czy śledzenie telefonów służbowych. Omówienie opinii Grupy Roboczej 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy.
6) Udostępnienia danych pracownika na www pracodawcy, w ulotkach, w stopce e-maila.
7) Wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) pracownika dla potrzeb pracodawcy - identyfikator pracowniczy, zdjęcia z wydarzeń firmowych, publikacja sylwetki nowo zatrudnionego pracownika w intranecie.
8) Dane biometryczne w zatrudnieniu - dopuszczalność przetwarzania.
9) Ubezpieczenia grupowe, BHP, medycyna pracy.
10) Usuwanie danych - kiedy, co i jak usuwać? podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych.
11) Przetwarzanie danych o życiu prywatnym pracowników.
12) Korzystanie z poczty elektronicznej pracownika po ustaniu zatrudnienia/ w trakcie jego nieobecności.
13) Decyzje wydane w UE nakładające kary administracyjne na pracodawców.
 
IV. Podsumowanie:
 
Czas na pytania od uczestników szkolenia.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29