Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona sygnalistów
Ochrona sygnalistów - obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 12 lipca 2023 r.

W czerwcu 2023r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (datowany na 27 marca 2023 r.), będący wyrazem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Prace nad projektem nabierają tempa, a wyznaczony przez Dyrektywę termin 17.12. ma tym samym szansę zostać dochowany.

Prowadzący:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

9 listopada 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

23 listopada 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

14 grudnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Sygnaliści - definicja, zakres naruszeń:

1. Kto może być sygnalistą?
2. Zakres naruszeń, których mogą dotyczyć zgłoszenia.

II. Dokumentacja:

1. Procedura wewnętrzna-omówienie elementów obligatoryjnych i fakultatywnych.
2. Tryb wprowadzenia procedury wewnętrznej u pracodawcy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych - co powinien zawierać i jak długo przechowywać dane w nim zawarte?

III. Obowiązki nałożone na pracodawców:

1. Skuteczny kanał zgłoszeniowy. Jak dokonać wyboru kanału?
2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i wyjaśnianie zgłoszeń.
3. Outsourcing.
4. Jak długo przetwarzać dane osobowe sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniu?
5. Obowiązek zachowania poufności: Jak należy przechowywać dane dot. zgłoszeń i samego sygnalisty? Kto może mieć dostęp do tych danych i w oparciu o co?

IV. Skuteczna ochrona sygnalistów:

1. Zakaz działań odwetowych.
2. Sankcje za naruszenie przepisów.
3. Wejście w życie przepisów.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-29