Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona sygnalistów
Ochrona sygnalistów - obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 6.04.2022 r.

W dniu 6 kwietnia 2022 r. opublikowany został nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, będący wyrazem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Nowy projekt ustawy doprecyzowuje część kwestionowanych we wcześniejszym projekcie z 18.10.2021 r. rozwiązań m.in. zastępuje regulamin zgłoszeń wewnętrznych procedurą wewnętrzną, modyfikując przy tym zawartość obligatoryjną oraz fakultatywną ww. dokumentu, rozszerza katalog działań odwetowych, wprowadza nowe pojęcie „postępowania prawnego” oraz doprecyzowuje pojęcie działań następczych. Zmianie uległy także terminy przetwarzania danych oraz terminy wejścia w życie nowych przepisów.

Prowadzący:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

19 maja 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Sygnaliści - definicja, zakres naruszeń.

1. Kto może być sygnalistą?
2. Zakres naruszeń, których mogą dotyczyć zgłoszenia.

II. Dokumentacja:

1. Procedura wewnętrzna-omówienie elementów obligatoryjnych i fakultatywnych.
2. Tryb wprowadzenia procedury wewnętrznej u pracodawcy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych - co powinien zawierać i jak długo przechowywać dane w nim zawarte?

III. Obowiązki nałożone na pracodawców:

1. Skuteczny kanał zgłoszeniowy. Jak dokonać wyboru kanału?
2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i wyjaśnianie zgłoszeń.
3. Outsourcing.
4. Jak długo przetwarzać dane osobowe sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniu?
5. Obowiązek zachowania poufności: Jak należy przechowywać dane dot. zgłoszeń i samego sygnalisty? Kto może mieć dostęp do tych danych i w oparciu o co?

IV. Skuteczna ochrona sygnalistów:

1. Zakaz działań odwetowych.
2. Sankcje za naruszenie przepisów.
3. Wejście w życie przepisów.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01