Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Od kiedy może korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego pracownik, który wcześniej był zleceniobiorcą?
23 listopada 2021
Często zdarza się, że strony stosunku pracy łączyła wcześniej umowa zlecenie. Stanowiła ona tytuł do ubezpieczenia społecznego, natomiast ubezpieczeniem chorobowym zleceniobiorca mógł zostać objęty na jego wniosek. Wskutek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownik jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, wypadkowym i chorobowym.

W razie wystąpienia niezdolności do pracy przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia podstawa wymiaru zasiłku zostanie ustalona jedynie z okresu, kiedy wykonywana była umowę o pracę. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: „Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.” 

„Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie, którego powstała niezdolność do pracy.” (art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Pomimo tego, że płatnikiem jest ten sam płatnik składek, istotne jest z jakiego tytułu osoba nabywa prawo do zasiłku. Tytuł pracowniczy - obowiązkowy jest bowiem innym tytułem niż umowa zlecenia, w przypadku której ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

Mając na względzie powyższe należy przyjąć, iż ustalając podstawę wymiaru zasiłku, trzeba wziąć po uwagę wyłącznie wynagrodzenia wypłacone ubezpieczonemu za miesiące, kiedy wykonywał umowę o pracę. Do podstawy wymiaru zasiłku nie zalicza się wynagrodzenia uzyskanego przez ubezpieczonego z tytułu zawartej przed stosunkiem pracy umowy zlecenia, nawet jeżeli pomiędzy zakończeniem wykonywania zlecenia, a rozpoczęciem pracy nie wystąpiła przerwa.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11