Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Od kiedy należy zgłosić do ubezpieczeń w ZUS pracownika w przypadku, gdy data zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy są różne?
14 czerwca 2022
Umowa o pracę stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, chorobowego i zdrowotnego. Płatnik ma 7 dni na dokonanie zgłoszenia. Od kiedy jest liczony ten termin?

Jak wynika z art. 13 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne będące pracownikami - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.

Termin nawiązania stosunku pracy ustawodawca określił w art. 26 kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią „stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.” Zatem datą nawiązania stosunku pracy jest data rozpoczęcia pracy - gdy została ona wskazana w umowie o pracę. Jeżeli jednak daty tej nie określono - wtedy będzie nią data zawarcia umowy.

Z powyższego wynika, że w sytuacji, gdy data zawarcia umowy o pracę i data rozpoczęcia pracy nie będą tożsame to płatnik powinien zgłosić pracownika do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia przez niego pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01