Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Okres zasiłkowy i świadczenie rehabilitacyjne w razie niezdolności do pracy przypadającej w trakcie ciąży
16 marca 2021
Kobiety, które stają się niezdolne do pracy w trakcie ciąży nabywają prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy. Przyszłym mamom zasiłek przysługuje przez okres 270 dni w wysokości 100% podstawy wymiaru. W niektórych przypadkach ubezpieczone nabywają również prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Może się zdarzyć, że okres ciąży rozpocznie się w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy, gdy ubezpieczona wykorzystała już znaczną część okresu zasiłkowego. Jeżeli niezdolność do pracy trwa nadal powyżej 182 dni, okres zasiłkowy ulegnie automatycznie wydłużeniu do 270 dni.  W takich okolicznościach może się okazać, że ubezpieczona nie urodzi dziecka w trakcie przysługującego okresu zasiłkowego lecz w terminie późniejszym, wykraczającym poza ustawowe 270 dni. Dlatego ustawodawca w tym przypadku przyznaje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego. Kobieta  w ciąży otrzyma świadczenie w okresie niezdolności do pracy trwającej do dnia porodu, następnie skorzysta z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w trakcie ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy pamiętać o jej zwaloryzowaniu, o ile wskaźnik waloryzacji w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego decyzją ZUS świadczenia wyniesie powyżej 100%. Ze zwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku zostanie również wypłacony w tym przypadku zasiłek macierzyński.

Jeżeli po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem matka będzie korzystała z prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a pomiędzy zakończonym urlopem rodzicielskim, a kolejnym zasiłkiem nie wystąpi przerwa co najmniej pełnych 3 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru kolejnych zasiłków będzie stanowiła nadal zwaloryzowana podstawa zasiłku chorobowego, która została ustalona do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego w trakcie ciąży oraz wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

art. 8, art. 19 ust.1, art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16