Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Opodatkowanie dofinansowania do wypoczynku pracownika
15 maja 2018
Pracodawcy mogą przewidzieć dla swoich pracowników dodatkowe korzyści, jakimi niewątpliwie będą dofinansowania do wypoczynku. Pracownicy musza jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku takie dodatkowe środki będą wolne od opodatkowania.
W przypadku gdy dofinansowanie dotyczy wypoczynku pracownika lub pełnoletnich członków jego rodziny, to jego wartość będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Co do zasady tego rodzaju przychody podlegają opodatkowaniu, chyba że co innego przewiduje wprost przepis prawa.

W przypadku dofinansowania tzw. wczasów pod gruszą decydujące znaczenie mieć będzie źródło, z którego płynąć będą środki na ten cel.

Jeżeli pracodawca przeznaczy swoje środki obrotowe, aby dofinansować pracownikom wypoczynek, to w każdym przypadku kwota dofinansowania będzie musiała zostać opodatkowana. Należy ją doliczyć do wynagrodzenia pracownika i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dla pracownika będzie zatem korzystniejsze, aby otrzymał dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Na podstawie art. 21 ust. 1 punkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej świadczeń rzeczowych lub pieniężnych, finansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych łącznie do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 złotych. Jeżeli dofinansowanie wypoczynku spełnia wszystkie wymienione przesłanki, to do kwoty 1000 złotych nie podlega opodatkowaniu. Trzeba pamiętać, że wskazana kwota dotyczy wszelkich świadczeń w całości finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jakie pracownik otrzyma przez cały rok kalendarzowy. Jeżeli suma ich wartości będzie przekraczać tę kwotę, to pracownik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia bez ograniczeń. Nadwyżka ponad 1000 złotych będzie podlegać opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Zatem różnica pomiędzy łączną wartością świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a kwotą 1000 złotych powinna zostać doliczona do wynagrodzenia pracownika, a następnie od sumy powinna zostać pobrana zaliczka na podatek dochodowy.

Warto dodać, że regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien określać przesłanki wypłaty takiego świadczenia oraz jego wysokość. Z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 800) wynika bowiem, iż zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie tego Funduszu.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20