Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Opodatkowanie pakietów sportowych dla pracowników
4 maja 2019
Pracodawcy, chcąc zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, coraz częściej decydują się na współfinansowanie pakietów sportowych dla pracowników. Powszechnie znane karty sportowe są zazwyczaj w części opłacane przez pracowników (najczęściej potrącenie z wynagrodzenia), zaś w pozostałej części finansowane przez pracodawcę.

W pierwszej kolejności należy ustalić źródło, z którego pracodawca finansuje świadczenia dla pracowników. Jeżeli korzysta w całości z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to w takim przypadku wartość świadczeń nie podlegają opodatkowaniu łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł. W takim zakresie korzystają one ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli natomiast w tym celu wykorzystuje swoje środki obrotowe, to z takiego zwolnienia skorzystać nie można.

Pracownik, który korzysta z pakietów sportowych, które w części opłaca samodzielnie, w pozostałym zakresie uzyskuje od pracodawcy tak zwane nieodpłatne świadczenie. Jego wartość stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jego wysokość powinna zostać ustalona na poziomie różnicy między ceną (brutto) nabycia pakietu sportowego dla jednego pracownika a kwotą, która jest potrącana z wynagrodzenia pracownika (art. 11 ust. 2a w zw. z ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. „Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną (tutaj pracownik) otrzyma nieodpłatnie określone świadczenie – usługę, to ustalając kwotę przychodu z tego tytułu wpierw należy wziąć pod uwagę cenę, za jaką świadczenie zostało nabyte. Podkreślić przy tym należy, że ceną, poprzez którą definiuje się kwotę przychodu podatnika, jest cena brutto, tj. wraz z zawartym w niej podatkiem od towarów i usług.” (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 stycznia 2014 r., sygn. ILPB2/415-992/13-2/WS).

W ten sposób obliczona wartość świadczenia przysługującego pracownikowi, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia od podatku, powinna zostać doliczona na wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu. Dopiero od takiej kwoty należy obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-08-23