Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Pierwszy dzień niezdolności do pracy ubezpieczonego
2 stycznia 2022
Przepis art. 80 kodeksu pracy statuuje zasadę, w myśl której pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. W praktyce mogą wystąpić sytuacje nastręczające kłopotów w ustaleniu, jakie świadczenie należne jest pracownikowi za dzień, który został wskazany przez lekarza jako pierwszy dzień niezdolności do pracy. Istotne jest, czy w pierwszym dniu orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony był nieobecny w pracy, czy przepracował pełny dzień roboczy, czy jego część.

Może się zdarzyć, że pracownik trafi do lekarza po przepracowanym dniu roboczym, a lekarz wystawi zaświadczenie lekarskie od dnia przeprowadzonego badania. W takim przypadku prawo do świadczenia za czas choroby będzie przysługiwało od dnia następnego. Również od kolejnego dnia pracodawca zacznie wliczać niezdolność do pracy orzeczoną w zaświadczeniu do okresu zasiłkowego.

Zatem pracownikowi, który przepracował cały dzień zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a którego niezdolność do pracy w tym dniu została orzeczona przez lekarza dopiero po zakończeniu pracy, przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Rzeczony pracownik nie ma natomiast prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za ten dzień. Z dyspozycji art. 92 § 3 pkt 2 kodeksu pracy wynika bowiem, że wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Jeżeli jednak pracownik po przepracowaniu kilku godzin w wyniku złego samopoczucia musi udać się do lekarza jeszcze w godzinach pracy i uzyska zwolnienie lekarskie to ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku już od dnia badania. Pomimo nieprzepracowania pełnego dnia roboczego, za godziny przepracowane zachowa on prawo do wynagrodzenia za pracę. Otrzyma on również zasiłek z tytułu niezdolności do pracy za cały dzień, bowiem zasiłki są wypłacane w stawce dziennej.  Stwierdzona w orzeczeniu lekarskim niezdolność do pracy nie może obejmować części dnia. Może ona obejmować jedynie pełne dni (art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Dzień ten należy zaliczyć do okresu zasiłkowego.

Należy przyjąć, że jeżeli pracownikowi, mimo że przepracował jedynie część obowiązującego go wymiaru dobowego czasu pracy, zostało wypłacone wynagrodzenie za cały dzień pracy, nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Natomiast w przypadku, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie za część dnia, ma on prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za cały dzień niezdolności do pracy. Inaczej mówiąc, pracownikowi przysługiwać będą świadczenia chorobowe za pierwszy dzień niezdolności do pracy przypadający w dniu, w którym świadczył pracę przez część obowiązującego go wymiaru czasu pracy, w sytuacji, gdy otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie przepracowane godziny. Jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone za całą dniówkę roboczą, wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy należy wypłacać dopiero od następnego dnia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11