Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
PIT-2 a Polski Ład
11 stycznia 2022
PIT-2 stanowi oświadczenie pracownika składane zakładowi pracy, na podstawie którego pracodawca zostaje zobowiązany do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożenie przez pracownika PIT-2 uprawnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku. Jeżeli pracownik nie złoży rzeczonego oświadczenia, pracodawca nie odlicza ulgi.

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w PIT-2 pracownik oświadcza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.
Z dyspozycji art. 32 ust. 3 ustawy wynika, iż PIT-2 powinien zostać złożony przez pracownika przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Co do zasady oświadczenie to składa się raz, na początku zatrudnienia. Nie ma potrzeby jego ponownego składania, jeżeli okoliczności faktyczne nie ulegają zmianie (art. 32 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W razie gdy treść złożonego przez pracownika PIT-2 straci na aktualności podatnik powinien wycofać swoje dotychczasowe oświadczenie i złożyć nowe. Niezwłocznie po uzyskaniu oświadczenia pracownika płatnik powinien prawidłowo naliczać ulgę podatkową. Dlatego też pracownicy powinni zweryfikować, czy złożyli swojemu płatnikowi PIT-2, a jeśli tak to, czy treść złożonych w nim oświadczeń odpowiada aktualnym okolicznościom faktycznym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało przygotowanie rozporządzenia, które miałoby dać możliwość automatycznego stosowania ulgi niezależnie od złożonego przez pracownika oświadczenia. Jak dotąd w rozporządzeniu z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Minister Finansów w § 1 ust. 4 wskazał, że: „Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, płatnik uwzględnia koszty uzyskania przychodów i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., o ile na moment obliczania tej zaliczki płatnik jest uprawniony do ich stosowania.”
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01