Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT
PIT za 2022 - rozliczanie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do 2 maja 2023 r. podatnicy podatku PIT mają czas złożenie zeznania rocznego. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku, likwidacja ulgi dla klasy średniej, hipotetyczny podatek czy wreszcie skomplikowany charakter ulgi dla seniora, to tylko przykładowe powody, dla których prawidłowość wypełnionego zeznania może budzić wątpliwości.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest omówienie na praktycznych przykładach ulg, preferencji i zwolnień podatkowych z jakich może skorzystać podatnik PIT rozliczający swoje dochody za rok 2022. W takcie szkolenia uczestnicy uzyskają również informacje jak prawidłowo rozliczać dochody z zagranicy, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz kiedy opodatkować sprzedaż waluty wirtualnej.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników zamierzających samodzielnie wypełnić swoje zeznanie PIT, ale także dla biur rachunkowych czy też pracodawców, którzy pomagają pracownikom w wypełnianiu tego obowiązku.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 lutego 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

16 marca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

13 kwietnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I . Zeznanie podatkowe podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. Rozliczanie wspólne małżonków, rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko - przypomnienie warunków jakie musi spełnić podatnik, małżonek, dziecko dla skorzystania z preferencji podatkowej.
 2. Ulga dla seniora - czy PIT-11 od pracodawcy wystarczy, aby skorzystać z ulgi?
 3. Ulga 4+, ulga na powrót - czyli jak i kto może nie opodatkowywać przychodów do kwoty 85.528 zł.
 4. Dochody osiągnięte poza terytorium RP: metody unikania podwójnego opodatkowania, konwencja MLI, ulga abolicyjna - czyli jak prawidłowo rozliczyć dochody z zagranicy.

II. Odliczenia od dochodu i podatku:

 1. Ulga termomodernizacyjna - omówienie zasad stosowania, rodzaje wydatków, kwota odliczenia, zwrot odliczonej kwoty.
 2. Ulga na Internet-komu przysługuje i ile można odliczyć?
 3. Ulga rehabilitacyjna - rodzaje wydatków, dokumentowanie prawa do ulgi.
 1. Odliczanie darowizn przez podatnika podatku PIT - jakie darowizny i w jakiej wysokości mogą być odliczona od dochodu .
 2. Wpłaty na IKZE, składki na rzecz związków zawodowych, ulga na zabytki-omówienie zasad korzystania z ulg.
 3. Przychody objęte PIT-0 dla młodych, kiedy wystąpi obowiązek zapłaty PIT czy osoba, która nie ukończyła 26. roku życia musi złożyć zeznanie, czym skutkuje brak akceptacji zeznania w usłudze e-PIT.
 4. Ulga prorodzinna - komu przysługuje, zasady odliczania przez oboje rodziców.
 5. Inne ulgi i odliczenia.

III. Źródła przychodów i zasady rozliczania, w tym m. in.:

 1. Sprzedaż mieszkania a ulga mieszkaniowa - kto i kiedy sporządza PIT-39.
 2. Odpłatne zbycie papierów wartościowych, sprzedaż waluty wirtualnej a PIT-38 .
 3. Przychód z innych źródeł, co to jest i kiedy wystąpi obowiązek zapłaty podatku PIT.

IV. Pytania uczestników.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01