Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Plan urlopów
2 stycznia 2022
Co do zasady, termin wykorzystania urlopu powinien zostać określony w planie urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca.

Tworząc plan urlopów pracodawca powinien uwzględnić wnioski pracowników zawierające proponowane przez nich terminy wykorzystania urlopu oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie pracy. Pracodawca nie jest związany wnioskami urlopowymi pracowników. Związanie pracodawcy wnioskiem urlopowym następuje jedynie w ustawowo określonych sytuacjach, np. w razie złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 kodeksu pracy).

Plan urlopów powinien obejmować zarówno urlop bieżący, jak i zaległy. Nie powinien on jednak uwzględniać urlopu na żądanie (art. 163 § 1 in fine kodeksu pracy).

Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także gdy działająca organizacja związkowa wyrazi zgodę na nieustalanie tego planu (art. 163 § 11 kodeksu pracy). W takim przypadku pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Tak samo jak przy tworzeniu planu urlopów, zawierając z pracownikiem porozumienie w przedmiocie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien uwzględnić wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy oraz pamiętać, iż porozumienie nie może obejmować urlopu na żądanie.

Zazwyczaj plan urlopów ustala się na okres roku kalendarzowego. Może on jednak obejmować okres krótszy, np. kwartał lub półrocze. Bez względu na długość okresu, na jaki plan urlopów jest sporządzony, powinien on, co do zasady, zostać ustalony z wyprzedzeniem, tj. przed rozpoczęciem okresu, na jaki został sporządzony. Wobec tego, jeżeli plan urlopów obejmuje okres roku kalendarzowego, powinien on zostać sporządzony przed 1 stycznia roku, na który ma zostać sporządzony. Związane to jest z istotą planowania, która polega na projektowaniu przyszłości. Wbrew tej zasadzie pozostaje sporządzanie planu urlopu na początku okresu, którego dotyczy (czyli na przykład na początku stycznia danego roku). Nie jest to jednak kwestionowane.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20