Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy osób wykonujących pracę zarobkową online - szkolenie praktyczne

Proponujemy Państwu intensywny szkolenie mające na celu utrwalenie i zweryfikowanie wiedzy w zakresie  planowania, dokumentowania i rozliczania czasu pracy. Uczestnicy na praktycznych przykładach przeanalizują wiele stanów faktycznych i rozwiążą konkretne zadania. Wszystkie te zagadnienia zostaną przedstawione na praktycznych kazusach, co pozwoli nie tylko przedstawić  prawidłowe zasady w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, ale też pozwoli uczestnikom identyfikować typowe nieprawidłowości w tym obszarze. Program uwzględnia również zagadnienia dotyczące potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. W trakcie szkolenia będą również omówione rozwiązania, które wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa w zakresie czasu pracy.

Prowadzący:
Termin szkolenia:

Wieloletni praktyk, doświadczony szkoleniowiec oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy oraz naliczania świadczeń ze stosunku pracy. Autor wznawianej od ponad 15 lat publikacji "Dokumentacja pracownicza"  wydawnictwa ODDK.

+ czytaj więcej

4 grudnia 2020

Harmonogram:

8:30 - logowanie uczestników

9:00 - I część szkolenia

11:00 - przerwa (10 minut)

11:10 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Planowanie czasu pracy:
 • Prawidłowe formułowanie zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach prawa, ustalających systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy, w tym do 12 miesięcy – typowe błędy i braki w regulacjach.
 • Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2020 roku, z uwzględnieniem różnego rodzaju nieobecności pracownika w pracy oraz kontrola limitu czasu pracy przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 • Zasady sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej, przy zapewnieniu przestrzegania zasady jednokrotnego przystępowania do pracy w tej samej dobie, właściwego odpoczynku dobowego i tygodniowego, zasady pięciodniowego tygodnia pracy.
 • Prawidłowe wprowadzenie elastycznego czasu pracy.
 • Rozwiązania w zakresie czasu pracy, które wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa.
 1. Rozliczanie czasu pracy:
 • Rozliczanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, w tym ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w formie dodatkowego wynagrodzenia – przykłady typowych błędów.
 • Rozliczanie czasu pracy w zmianowej organizacji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji naruszeń.
 • Praca ponadwymiarowa i w godzinach nadliczbowych dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Rozliczanie czasu pracy w przypadku rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych poprzez udzielanie czasu wolnego na wniosek i bez wniosku pracownika.
 1. Zasady prowadzenia dokumentacji czasu pracy, po zmianie przepisów w 2019 roku.
 1. Sposoby potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-10-22