Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Po jakim czasie nie można już powołać się na przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem?
2 stycznia 2022
Przepisy prawa pracy określają precyzyjnie wiele terminów na dokonanie poszczególnych czynności związanych z nawiązaniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy. W kodeksie pracy nie znajdziemy jednak sztywno zarysowanego czasu, po upływie którego pracodawca nie może już powołać się na przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Ustawodawca wyraźnie wskazał terminy ograniczające dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 52 § 2 kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Nie sposób jednak znaleźć podobnego rozwiązania w odniesieniu do wypowiedzenia umowy o pracę. Ustawodawca podchodzi do tej kwestii o wiele mniej rygorystycznie niż w przypadku rozwiązania w trybie nadzwyczajnym, co uzasadnia stwierdzenie, że jeżeli taki termin da się w ogóle wywnioskować, to z pewnością będzie on o wiele dłuższy niż w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że przepisy prawa pełnią funkcję ochronną wobec pracownika, a więc przyjęta ich wykładnia raczej nie powinna dopuszczać utrzymywania po stronie pracownika stanu niepewności o dalszy los jego zatrudnienia.

Trzeba pamiętać, że przyczyna wskazana pracownikowi w wypowiedzeniu umowy o pracę podlega sądowej kontroli. Jest ona niezbędna dla skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 47/99: „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”. Przyczyna wypowiedzenia powinna być uzasadniona, konkretna i prawdziwa. Co więcej okoliczność powołana przez pracodawcę w wypowiedzeniu musi być więc na tyle doniosła, żeby uzasadniała wypowiedzenie w konkretnych okolicznościach.

Niezwykle ważne jest to, że między przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, a jej rozwiązaniem musi istnieć związek przyczynowy, który również będzie oceniany przez sąd. Wydaje się, że powoływanie się na uchybienie ze strony pracownika, które miało miejsce w odległej przeszłości, o którym pracodawca posiada już od dawna wiedzę, wydaje się być argumentem zbyt słabym do właściwego uzasadnienia wypowiedzenia, szczególnie jeśli pracownik w okresie bezpośrednio poprzedzającym wypowiedzenie wykonywał swoje obowiązki we właściwy sposób.

Dlatego też, choć przepisy nie przewidują terminu, w którym pracodawca może powołać się na określone okoliczności uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę, to pracodawca musi pamiętać, że między niewłaściwym zachowaniem pracownika, a wypowiedzeniem umowy o pracę musi istnieć związek przyczynowy. Wskazana przyczyna wypowiedzenia, a także moment jej wystąpienia muszą w należyty sposób uzasadniać decyzję pracodawcy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20