Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Pobyt dziecka w szpitalu a korzystanie z urlopu ojcowskiego
7 czerwca 2022
Ustawodawca dopuszcza przerwę w korzystaniu przez ojca dziecka z urlopu ojcowskiego. Jest ona uzasadniona w razie pobytu dziecka w szpitalu.

Jak wynika z art. 1823 kodeksu pracy pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Urlop ten może być wykorzystany w całości lub w dwóch częściach, nie krótszych niż tydzień każda. Części te nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie. Ojciec wnioskuje pisemnie o urlop na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Jeżeli więc w trakcie udzielonego urlopu dziecko trafi do szpitala, urlop ten można przerwać od dnia, w którym dziecko trafiło do szpitala do dnia, w którym ze szpitala zostanie wypisane.  Okres wykorzystany przed i po okresie pobytu dziecka w szpitalu jest traktowany jako jedna część urlopu

Okoliczność tę należy udokumentować zaświadczeniami o dacie przyjęcia dziecka do szpitala oraz dacie wypisu. Ponadto ubezpieczony powinien wystąpić z wnioskiem o przerwanie urlopu ojcowskiego oraz jego kontynuację po wyjściu dziecka ze szpitala, bowiem od dnia następnego po dniu wypisania dziecka ze szpitala ubezpieczony kontynuuje urlop ojcowski do wykorzystania części, o którą pierwotnie wnioskował.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29