Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych - podstawowe informacje w przykładach praktycznych

Szkolenie zawiera podstawowe i najważniejsze informacje o rozliczeniu podatku CIT. Omawiane tematy są prezentowane z zastosowaniem praktycznych przykładów. Zagadnienia obejmują zmiany, które obowiązują od 2023 r. oraz bieżące orzecznictwo, objaśnienia i interpretacje podatkowe. Celem szkolenia jest jasne i klarowne przedstawienie zasad ustalania przychodów i kosztów podatkowych z uwzględnieniem dodatkowych kwestii, których znajomość jest konieczna do prawidłowego ustalenia podatku.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Prowadzący:
Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

7 marca 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

25 kwietnia 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

27 czerwca 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Moment powstania przychodów i moment poniesienia kosztów podatkowych:

 • przyporządkowanie przychodów i kosztów do dwóch źródeł przychodów,
 • przychody należne i przychody kasowe, zaliczki oraz korekty, świadczenia nieodpłatne,
 • koszty bezpośrednie a pośrednie - moment rozliczenia, ujęcie międzyokresowe, korekty,
 • samochody osobowe w kosztach działalności.

2. Moment rozliczenia w kosztach świadczeń pracowniczych (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne):

 • wynagrodzenia z narzutami i premie, PPK,
 • delegacje,
 • świadczenia pozostałe.

3. Odliczanie strat z lat ubiegłych: różne zasady odliczeń dla strat poniesionych w różnych latach podatkowych na przykładach.

4. Ulga na złe długi w przykładach:

 • warunki stosowania,
 • rozliczenie w zaliczkach miesięcznych,
 • rozliczenie w zeznaniu rocznym.

5. Pozostałe rozliczenia podatkowe:

 • płatności gotówkowe i bezgotówkowe w kosztach podatkowych,
 • zasady rozliczania różnic kursowych w przychodach i kosztach podatkowych oraz w wartości początkowej.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01