Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Podatek dochodowy w przypadku świadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przyznawanych zleceniobiorcom
10 maja 2022
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a także zapewnić im odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku. Na podstawie art. 304 § 1 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale także osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Co do zasady do przychodów z umów cywilnoprawnych zalicza się wszystkie uzyskiwane od zleceniodawcy przychody, w tym świadczenia rzeczowe, świadczenia nieodpłatne oraz częściowo odpłatne. Jednakże w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Dlatego też w przypadku ponoszenia wydatków mieszczących się w powyższym zakresie na rzecz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, wartość takich świadczeń nie będzie dla nich stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28