Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Podatkowe skutki zniesienia stanu epidemii COVID-19
31 maja 2022
W okresie epidemii COVID-19 wprowadzono liczne rozwiązania, których celem było złagodzenie skutków ogłaszanych obostrzeń i zakazów. Obejmowały one przedsiębiorców, a dotyczyły przede wszystkim stosunków pracy oraz sfery podatkowej. Po ponad 2 latach, 16 maja 2022 roku przestał obowiązywać w Polsce stan epidemii. Konsekwencją tego jest zniesienie części regulacji specustawy COVID-owej.

Najwięcej rozwiązań, które nie będą miały zastosowania po zniesieniu stanu epidemii dotyczy rozliczeń podatkowych.

Już od 1 czerwca 2022 roku podatnicy podatku dochodowego nie będą mogli odliczać darowizn na cele związane z COVID-19. Dodatkowo nie będzie już możliwe dokonywanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wraz z zakończeniem miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii podatnicy CIT utracą możliwość stosowania ulgi IP BOX w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Od początku czerwca 2022 roku będą mogli ją zastosować dopiero w rozliczeniu rocznym. Podobnie podatnicy, ponoszący koszty kwalifikowane B+R w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 po raz ostatni będą mogli je rozliczyć w zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za maj 2022 roku. Również z końcem maja 2022 roku przestanie obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, których wartość jest równa lub przekracza 10 milionów złotych, a zostały one oddane w najem lub do używania na podstawie innej podobnej umowy.

Inna część rozwiązań przestanie obowiązywać z końcem 2022 roku. Jednym z nich jest zwiększony limit zwolnienia od opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez pracowników od pracodawców w związku z finansowaniem działalności socjalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od 1 stycznia 2023 roku ze zwolnienia będą korzystać świadczenia, których wartość nie przekracza 1 000 złotych, a nie 2 000 złotych jak w okresie epidemii. Z 3 000 złotych do 2 000 złotych zmniejszony zostanie limit zwolnienia od opodatkowania PIT świadczeń w postaci dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy. Ponadto zapomogi w związku z wystąpieniem indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do końca 2022 roku będą zwolnione od podatku dochodowego do kwoty 10 000 złotych, natomiast od 1 stycznia 2023 roku – do 6 000 złotych. Również z 3 000 złotych do 1 000 złotych zmniejszy się limit zwolnienia od opodatkowania zapomóg wypłacanych przez związki zawodowe pracownikom-członkom. Do końca 2022 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą mogli stosować ulgę IP BOX (5% stawka podatku) w zaliczkach miesięcznych w zakresie dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Ponadto od początku 2023 roku podatnicy, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań będą zobligowani do zwiększania podstawy opodatkowania o wartość zaliczonych do kosztów podatkowych, ale niezapłaconych zobowiązań.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11