Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Podleganie ubezpieczeniom osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, korzystającej z „ulgi na start”
3 listopada 2020
Członkowie najbliższej rodziny osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie prowadzenia tej działalności podlegają ubezpieczeniom w ZUS jako osoby współpracujące. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne takich osób jest przedsiębiorca. Nie musi na tę okoliczność zawierać umowy, jest ona dorozumiana, a składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są naliczane w tej samej wysokości jaką opłaca prowadzący działalność. Osoba współpracująca nie korzysta jednak z ulg w opłacaniu składek do których ma prawo płatnik, bowiem zasady preferencyjne w opłacaniu składek dotyczą tylko i wyłącznie samych przedsiębiorców.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności pozarolniczej mogą skorzystać również z ulgi na start. Wiąże się ona z 6 miesięcznym zwolnieniem z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązkowo podlegała jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy osoba współpracująca będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym w przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z „ulgi na start” i przez kilka miesięcy w ogóle nie opłaca składek na te ubezpieczenia?

Tak. Osoba współpracująca z osoba prowadzącą działalność pozarolniczą korzystająca z „ulgi na start” podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Dotyczy jej również obowiązek deklarowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma jednak możliwości zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jak wskazuje art. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, którym przysługuje „ulga na start „ nie mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zasada ta nie obowiązywała jednak przed  1 października 2018 r. dlatego osoby współpracujące przy prowadzonej działalności  mogą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jeśli współprace a rozpoczęły do końca września 2018r. i o ile nie wystąpiły przesłanki do wyłączenia z tego ubezpieczenia.

Wszystkie osoby  zgłoszone jako współpracujące z płatnikiem korzystającym z ulgi na start po 1 października 2018 r. nie mają możliwości podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a co za tym idzie również skorzystania z prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego finansowanych z ubezpieczenia chorobowego.

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04