Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i szkoleń, HR, osób kierujących pracą pracowników.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma na celu zarówno wyczerpujące przedstawienie regulacji zawartych w Kodeksie pracy dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, jak też treści umów zawieranych w tym zakresie z pracownikami, ze wskazaniem zapisów korzystnych i „niebezpiecznych” dla pracodawcy.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej

30 listopada 2021

14 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji pracowników:

 • definicja,
 • termin i sposób wyrażenia zgody przez pracodawcę, wewnętrzna procedura wyrażenia zgody.

2. Świadczenia obligatoryjne i fakultatywne:

 • urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy: kiedy przysługują, jak ich udzielamy, podnoszenie kwalifikacji dające i niedające prawa do urlopu szkoleniowego, kiedy udzielamy urlopów szkoleniowych (egzaminy i czas przygotowań do nich, praca dyplomowa, co ze studiami podyplomowymi), zakres świadczeń dodatkowych (fakultatywnych), jakie może przyznać pracodawca.

3. Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 • umowa obowiązkowa czy nieobowiązkowa,
 • zakres uregulowań umownych,
 • forma umowy,
 • zasady, na jakich pracownik może uzyskiwać urlop szkoleniowy oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy,
 • czy i na jakich warunkach pracownik może otrzymać dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • uregulowanie rozliczeń poszczególnych świadczeń przyznanych przez pracodawcę,
 • powtarzanie roku nauki, egzaminów a świadczenia należne od pracodawcy,
 • długość okresu odpracowania, w jakich konkretnie przypadkach pracownik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia,
 • niedozwolone zapisy umowne.

4. Zwrot kosztów przez pracownika:

 • sytuacje, w jakich można domagać się zwrotu kosztów,
 • co rozumiemy przez niepodjęcie nauki skutkujące obowiązkiem zwrotu kosztów,
 • urlop wypoczynkowy, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny a umowny okres odpracowania podnoszenia kwalifikacji,
 • zakres kosztów pracodawcy podlegający zwrotowi,
 • ustalenie wysokości należnego zwrotu

5. Świadczenia dla pracownika zdobywającego lub uzupełniającego wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25