Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podróże Służbowe
Podróże służbowe i wyjazdy nie będące podróżami służbowymi kierowców

Kolejne zmiany przepisów wynikające z pakietu mobilności znacząco modyfikują kwestie podroży służbowych kierowców. Ustawa o czasie pracy kierowców zawiera nadal odrębną od kodeksowej definicję podróży służbowej kierowcy, jednak ogranicza to pojęcie tylko do wyjazdów krajowych, spod tego pojęcia przewozy międzynarodowe.  Ta zmiana, obowiązująca od początku lutego 2022 r. znacząco wpływa na zakres świadczeń otrzymywanych przez kierowców, a szczególnie na zakres zwolnień podatkowo- ubezpieczeniowych tych świadczeń.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady kwalifikowania poszczególnych wyjazdów kierowców jako podróży służbowych oraz świadczenia z tego tytułu przysługujące. Omówione zostaną wyłączenia spod pojęcia podróży służbowych dotyczące wyjazdów zagranicznych oraz wyłączenia podatkowo-składkowe w stosunku do części wynagrodzenia kierowcy w podróży zagranicznej.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 września 2022

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Odrębna od zawartej w przepisach Kodeksu pracy definicja podróży służbowej kierowców:

 • miejsce pracy a podróż służbowa,
 • wyjazdy samochodem lub innym środkiem transportu,
 • moment rozpoczęcia podróży służbowych - wyjazd spod siedziby pracodawcy czy wyjazd z miejscowości?

2. Przewozy międzynarodowe - wyłączenie spod kwalifikowania jako podróże służbowe.

 • przewóz międzynarodowy,
 • czy wyłączenie dotyczy wszystkich kierowców?
 • jak kwalifikować przejazd po terytorium Polski przy przewozie międzynarodowym?

3. Świadczenia związane z wyjazdami krajowymi kierowców:

 • wewnętrzne regulacje dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowych,
 • diety,
 • koszty przejazdu,
 • ryczałty na jazdy lokalne,
 • noclegi,
 • inne wydatki, przykładowy katalog innych wydatków zwarty w przepisach,
 • dokumentowanie poniesionych wydatków,
 • rozliczanie kosztów podróży służbowej przez kierowcę.

4.  Konsekwencje finansowe wyłączenia przewozów międzynarodowych spod pojęcia podróży służbowej:

 • zwolnienie podatkowe części wynagrodzenia kierowcy za każdy dzień pobyty za granicą,
 • zwolnienie składkowe części wynagrodzeń.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01