Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby, która rozpoczęła urlop wychowawczy zaraz po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego
18 października 2020
Osoba, która urodziła dziecko w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Następnie zgodnie z przepisami prawa pracy może skorzystać z urlopu wychowawczego. Jeżeli w trakcie udzielonego urlopu wychowawczego nie będzie posiadała innych tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, obowiązkowym tytułem do tych ubezpieczeń będzie urlop wychowawczy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Jednocześnie nie może być ona wyższa, niż średni przeciętny przychód z 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu oraz niższa, niż 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego danym roku kalendarzowym. Jednak jeśli osoba jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, podstawa ta nie może być niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Powstaje więc pytanie jakie przychody uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego, jeśli przez ostatnie 12 miesięcy przebywała na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim i nie osiągała przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ?

Jeżeli matka przez okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęła pobieranie urlopu wychowawczego nie osiągnęła żadnego przychodu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota przychodu zagwarantowanego zgodnie z umową o pracę.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się na nowo, jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym wystąpiła przerwa (powrót do pracy) trwająca co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

Żródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)

www.zus.pl
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-11-26