Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Podstawa wymiaru zasiłku dla młodocianego kontynuującego zatrudnienie
18 marca 2019
Osoby uczące się i pracujące w celu przygotowania zawodowego, po skończonej szkole często kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Podczas wykonywania pracy w trakcie przyuczenia do zawodu, kwoty wypłacanych pracownikom młodocianym wynagrodzeń są podyktowane odgórnie i wynoszą nie mniej, niż 4% w pierwszym roku, 5% w drugim roku, a 6% w trzecim roku nauki w stosunku do przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, wskazanego przez GUS. W momencie zatrudnienia, po zakończonym okresie nauki, pracownik świadczący pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego, niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r. – 2100 zł brutto).
Powstaje wątpliwość, w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku, gdy pracownik rozchoruje się przed upływem 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o pracę? Czy do podstawy przyjąć średnią z miesięcy, kiedy ubezpieczony przyuczał się do zawodu i miesięcy kiedy jest już zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, czy tylko wynagrodzenia z tytułu ostatniej zawartej umowy?

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.) zwanej dalej  „ustawą zasiłkową” za wynagrodzenie przyjęte do podstawy wymiaru zasiłku uważa się przychód pracownika jaki osiągnął u tego samego płatnika w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

W powyższym przypadku ubezpieczony świadczy pracę u tego samego pracodawcy. Pracownik młodociany podlega ubezpieczeniom w ZUS na takich samych zasadach jak pozostali, zatrudniani w ramach stosunku pracy, więc jest to kontynuacja pracy w tym samym tytule do ubezpieczenia chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku należy więc wyliczyć z uwzględnieniem wynagrodzeń z poprzedniej umowy, zawartej w trakcie przyuczenia do wykonywanej pracy jak i aktualnie trwającej. Jak wskazuje art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawa zasiłku nie może być jednak niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018r. najniższa podstawa zasiłku wypłaconego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2100 (- 13,71%)= 1812,09zł brutto. Jeżeli więc wyliczona podstawa wymiaru zasiłku będzie niższa  od wskazanej w art. 45 powołanej ustawy, należy przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w bieżącym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna:

§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.)

art. 36  oraz art. 45 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22