Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Podział urlopu rodzicielskiego na części
16 kwietnia 2019
Pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski jednorazowo albo w częściach. Liczba części, na jakie może zostać podzielony urlop rodzicielski, ich długość, a także czas, w jakim powinny zostać wykorzystane, zostały szczegółowo uregulowane w kodeksie pracy.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  1. 32 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 34 tygodni - w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 1821a § 1 kodeksu pracy).

Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego razem, jak i osobno.

Urlop rodzicielski we wskazanym powyżej wymiarze przysługuje obojgu rodzicom łącznie (art. 1821a § 2 kodeksu pracy). W związku z tym łączny wymiar wykorzystanego przez nich urlopu nie może przekroczyć - odpowiednio - wymiaru 32 lub 34 tygodni (art. 1821a § 3 kodeksu pracy). W przypadku gdy jedno z rodziców nie jest pracownikiem, lecz ubezpieczonym i korzysta w okresie odpowiadającym urlopowi rodzicielskiemu z zasiłku macierzyńskiego, łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego również nie może przekraczać określonego w kodeksie pracy wymiaru urlopu rodzicielskiego (art. 1821a § 4 kodeksu pracy).

Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach (art. 1821c § 1, 2 kodeksu pracy). Liczbę części urlopu rodzicielskiego ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o jego udzielenie. Ustalając liczbę części urlopu rodzicielskiego uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną-matkę dziecka lub ubezpieczonego-ojca dziecka (art. 1821d § 2 kodeksu pracy).

Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop rodzicielski powinien zostać udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego albo bezpośrednio po zakończeniu części urlopu rodzicielskiego lub wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego (art. 1821c § 3 kodeksu pracy). Jednakże urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. W takim przypadku liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części, na które może zostać podzielony przysługujący pracownikowi urlop wychowawczy (art. 1821c § 3 kodeksu pracy)

Każda z części urlopu rodzicielskiego udzielana jest w wymiarze wielokrotności tygodnia. Żadna z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jednakże zasada ta nie ma zastosowania do pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni, zaś w przypadku przyjęcia przez pracownika na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie. Pracownik może ponadto skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze krótszym niż 8 tygodni, w sytuacji gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni (art. 1821c § 4 kodeksu pracy).

Magdalena Jeziorska
radca prawny

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-01