Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład, PIT
Polski Ład, czyli nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT w ujęciu praktycznym oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

10 stycznia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 stycznia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 stycznia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

15 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

21 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

11 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

17 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Omówienie podstawowych założeń Polskiego Ładu w zakresie rozliczania dochodów podatników PIT, w tym:

 1. Wzrost kwoty wolnej - ustalenie kwoty na jednakowym poziomie bez względu na poziom dochodów, możliwość odliczenia w trakcie roku.
 2. Podwyższenie progu podatkowego.
 3. Likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej a ulga dla klasy średniej.

II. Zaliczka na podatek od przychodów ze stosunku pracy - warsztaty praktyczne:

 1. Ulga dla pracowników - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca będzie obowiązany ją potrącać.
 2. Zmiana wysokości kwoty wolnej, a odliczanie kwoty zmniejszającej podatek.
 3. Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zmiany w zasadach potrącania.
 4. Ulga dla pracowników przenoszących miejsce zamieszkania - warunki i zasady uwzględnienia zwolnienia przez pracodawcę.
 5. Samochód dla pracownika - zmiana wskaźnika przy określaniu wysokości ryczałtu.
 6. Zmiana miejsca zamieszkania po zakończeniu roku a właściwość urzędu skarbowego.

III. Rozliczanie umów cywilnoprawnych i pobór podatku zryczałtowanego, z uwzględnieniem:

 1. Niepobieranie podatku na wniosek zleceniobiorcy.
 2. KUP osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie
 3. Rozszerzenie katalogu przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
 4. Kopia certyfikatu rezydencji - możliwość uwzględnienia przez płatnika.
 5. 70% podatek od odpraw i odszkodowań - kogo dotyczy, kiedy płatnik będzie miał obowiązek go potrącać.

IV. Zmiany w katalogu zwolnień w ustawie PIT - odsetki, odszkodowania, stypendia i inne nowe zwolnienia:

V. Omówienie pozostałych zmian w rozliczaniu podatku przez podatników podatku PIT, w tym:

 1. Rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 2. Ulga rehabilitacyjna.
 3. Ulga na dzieci.
 4. Odpłatne zbycie nieruchomości.

VI. Pytania, konsultacje.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26