Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład, PIT
Polski Ład po 1 lipca 2022 r. - korekta zasad opodatkowania wynagrodzeń i inne projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

22 kwietnia 2022 r. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z założeniem projektodawców, rekonstrukcja Polskiego Ładu wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., przy czym w przeważającej części obejmie dochody uzyskane od 1 stycznia br., zarówno przez przedsiębiorców jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Opracowana nowela, to kolejna już w tym roku korekta zasad poboru zaliczek na PIT, która dla pracodawców i zleceniodawców oznacza ponowne zmiany w sposobie naliczania podatku od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną projektowane zmiany ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków płatnika podatku PIT.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

4 lipca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

14 lipca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 lipca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawowe założenia korekty Polskiego Ładu i ich wpływ na sposób obliczenia zaliczki na podatek od należności wypłaconych po 1 lipca 2022 r., w tym w szczególności:

 1. Nowa skala podatkowa - obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc, zmiana kwoty zmniejszającej podatek.
 2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 3. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 4. Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania:
 • zasiłek macierzyński wypłacany dla osób korzystających ze zwolnienia PIT-0,
 • świadczenie kompensacyjne,
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów.
 1. Przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem a pobór zaliczek na podatek PIT.
 2. Zmiana stawki zryczałtowanego podatku od umów zlecenia.

II. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmujące dochody uzyskane od 1 stycznia 2022 r.:

 1. Pojęcie hipotetycznego podatku i zwrot różnicy podatku za rok 2022.
 2. Ulga prorodzinna, wspólne rozliczenie z dzieckiem a zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka
 3. Wzrost limitu kwoty odliczenia składek na rzecz związków zawodowych
 4. Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym
 5. Limitowane odliczenie składki zdrowotnej

III. Zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2023 r.:

 1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika.
 2. Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście.
 3. Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek - rozszerzenie katalogu uprawnionych.
 5. Zmiana zasad ujmowania w kosztach składek ZUS w części finansowanej przez płatnika.
 6. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku PIT.

IV. Pozostałe zmiany, w tym między innymi:

 1. Brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich - do kwoty 6000 zł rocznie.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika o której mowa w art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej.
 3. Ograniczenia w uldze na zabytki.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01