Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Polski Ład podpisany przez Prezydenta
19 listopada 2021
Jest już pewne, że 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie Polski Ład. Obejmuje on wiele szeroko zakrojonych nowych regulacji, które dotykają głównie sfery podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych. Zmiany będą istotne zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, ale także pracowników, zleceniobiorców, a także emerytów.

Aby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od początku 2022 roku musiały zostać uchwalone do końca listopada 2021 roku. W toku prac legislacyjnych wielokrotnie zmianie ulegały projekty nowelizacji, a spekulacjom nie było końca. Ostatecznie Prezydent podpisał uchwaloną przez Parlament ustawę 16 listopada 2021 roku.

Nowe przepisy przewidują podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Będzie ona miała zastosowanie do wszystkich podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Podatek płacony będzie tylko od nadwyżki ponad wskazaną wyżej kwotę.

Drugą zmianą jest podniesienie pierwszego progu podatkowego. Obecnie podatnik, który w trakcie roku nie zarobi więcej niż 85 528 zł płaci podatek w wysokości 17%. Jeżeli przekroczy wskazaną kwotę to będzie zobowiązany do zapłaty podatku według 32%-owej stawki od nadwyżki ponad tę kwotę. Od 2022 roku limit przychodów w pierwszym progu podatkowym ma wynieść 120 000 zł.

Ponadto przewidziano nowe zasady naliczania i rozliczania składki zdrowotnej. Jej wysokość będzie uzależniona od formy opodatkowania.  W przypadku opodatkowania według skali podatkowej albo podatkiem liniowym składka będzie obliczana proporcjonalnie do dochodu, a składka opłacana przez podatników korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie uzależniona od poziomu osiąganych przez nich przychodów. Co ważne, odmiennie niż dotychczas, zapłacona składka zdrowotna nie będzie już mogła być odliczona od podatku.

Polski ład przewiduje także inne dodatkowe ulgi, jak na przykład zerowy PIT dla rodzin wielodzietnych czy zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkowo rozszerzono również katalog podmiotów, które będą mogły skorzystać z ryczałtu, zmieniono jego stawki i rozszerzono tzw. estoński CIT. Wprowadzony został również minimalny podatek dochodowy, a więc podatek od przychodu tych firm, które wykazują straty.

Całokształt zmian niewątpliwie przyniesie rewolucję w sprawach finansowych Polaków. Wielu specjalistów zwraca uwagę, że wśród przepisów nowelizujących 12 ustaw znajdują się liczne luki, a w toku szczegółowej analizy ich treści pojawiają się wątpliwości interpretacyjne. Te nie ułatwiają przygotowania się do nowej rzeczywistości, szczególnie biorąc pod uwagę, że ustawodawca dał na to podatnikom niewiele czasu…
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20