Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia, Polski Ład
Polski Ład - wynagrodzenia 2022. Najnowsze zmiany wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu mających wpływ na naliczanie wynagrodzeń. Szkolenie może stanowić ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się płacami. Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Prowadzący:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

28 stycznia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

18 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

4 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

25 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

11 kwietnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

27 kwietnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 maja 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

26 maja 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady stosowane przy obliczeniu zaliczki od przychodów ze stosunku pracy po zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Polski Ład):

a) ulga podatkowa dla klasy średniej,

b) nowa skala podatkowa,

c) wyższa kwota wolna od podatku,

d) zmiana kwoty zmniejszającej podatek,

e) likwidacja prawa do odliczenia części składki zdrowotnej od podatku,

f) zaliczka na podatek w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem po zmianach,

g) brak możliwości rozliczania zaliczki na podatek na preferencyjnych warunkach w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci,

h) koszty uzyskania przychodów - możliwość rezygnacji,

g) obliczenie zaliczki na podatek w przypadku przekroczenia progu podatkowego,

h) wniosek pracownika o stosowanie stawki podatkowej 32%,

i) wartość pieniężna świadczeń w naturze - przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych,

j) nowe zwolnienia z podatku stosowane przez pracodawcę:

 • zwolnienie dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci,
 • zwolnienie PIT dla emerytów,
 • ulga na powrót.

2. Alternatywny sposób obliczania zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy oraz umów zlecenia wprowadzony przepisami rozporządzenia z 7.01.2022 r. - pobieranie i przekazywanie zaliczki na podatek - NOWOŚĆ od 8.01.2022 r.

3. Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu miesięczny i w rozliczeniu rocznym

4. Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków

5. Lista płac po zmianie przepisów podatkowych:

 • lista płac w przypadku kilku wypłat w miesiącu,
 • lista płac a oświadczenie pracownika o wspólnym rozliczeniu małżonków,
 • lista płac w przypadku gdy pracownik przystąpił do PPK,
 • lista płac w przypadku gdy pracownik choruje,
 • lista płac przy niskim wynagrodzeniu,
 • obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek,
 • lista płac gdy z pracownikiem zawarto umowę zlecenia,
 • lista płac w przypadku gdy pracownik korzysta ze zwolnienia od podatku dla pracowników do 26 roku życia,
 • lista płac gdy pracownik korzysta z nowych zwolnień podatkowych,
 • lista płac a przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych,
 • wieloskładnikowa lista płac,
 • lista płac - wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy,
 • lista płac a świadczenia z ZFŚS,
 • lista płac w przypadku przekroczenia progu podatkowego,
 • lista płac w przypadku przekroczenia limitu składek,
 • zwolnienia od podatku na liście płac,
 • lista płac - 50% kup i zwolnienia z podatku.

6. Oświadczenia i wnioski składane przez pracownika w 2022 r.

7. Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r. - po zmianie przepisów podatkowych

8. Zasady opodatkowania dochodów zleceniobiorców przewidziane w Polskim Ładzie - umowa zlecenia, umowa o dzieło.

9. Rozliczenie przychodów uzyskiwanych przez członków zarządu, członków rady nadzorczej, kontraktów menedżerskich.

10. Zmiany w przepisach zasiłkowych 2022 r.  - problemy i wątpliwości.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.



All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-01-21