Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Polski Ład - zerowy PIT dla rodzin wielodzietnych
3 października 2021
Szeroko zakrojone działania rządzących w zakresie polityki prorodzinnej znajdują swoje odzwierciedlenie również w licznych zmianach planowanych na przyszłe lata w ramach Polskiego Ładu. Jak dotąd najszerzej dyskutowane są przewidziane w nim zmiany podatkowe. Jedną z nich jest również ulga podatkowa - „Zerowy PIT dla rodzin”.

Projekty zmian przepisów dotykających wielu dziedzin życia zaczynają nabierać realnych kształtów. Dlatego też warto pochylić się nad proponowanym rozwiązaniem dla rodzin wieloletnich. Do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zostać dodany punkt 153, zgodnie z jego treścią wolne od podatku są:

„przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 [skala podatkowa], art. 30c [podatek liniowy] albo art. 30ca [podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej] albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, - który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44–48.”,

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że z omawianego zwolnienia, oprócz rodziców biologicznych, będą mogli też skorzystać osoby pełniące rolę opiekuna prawnego (pod warunkiem zamieszkiwania z dzieckiem), czy rodzice zastępczy.

Ulga jest przewidziana zarówno dla osób rozliczających się według skali podatkowej (w tym pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców), jak również przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Warto zauważyć, że zgodnie z proponowaną regulacją ulga ma przysługiwać rodzicom nie tylko dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Będą mogli z niej korzystać także rodzice dzieci pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe (w oparciu o art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Podatnik będący pracownikiem lub zleceniobiorcą, który zamierza skorzystać ze zwolnienia będzie mógł złożyć stosowne oświadczenie swojemu płatnikowi, a ten zastosuje ulgę już przy poborze miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

W razie nieosiągnięcia przez podatnika przychodu nieprzekraczającego kwotę zwolnienia nie będzie musiał składać do administracji skarbowej rozliczenia rocznego, a jedynie informację o liczbie dzieci i ich numerach PESEL. Nie będzie to jednak konieczne w sytuacji, gdy zdecyduje się na złożenie zeznania podatkowego, niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu. Aktualnie projekt jest w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-26