Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu na praktycznych przykładach przedstawiona zostanie metodyka ustalania kwoty potrącenia, przekazana zostanie też niezbędna wiedza do prawidłowego dokonywania potrąceń. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, początkujących jak i dla osób, które obecnie zajmują się płacami.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej

26 maja 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę:

a) obowiązki pracodawcy w przypadku wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia pracownika:

 • przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika,
 • oświadczenie o rodzaju przeszkód.

b) ustanie zatrudnienia a zajęcie wynagrodzenia za pracę,

c) obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu,

c) sankcje za niedopełnienie obowiązków.

2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

3. Wynagrodzenie dla celów egzekucji:

a) świadczenia podlegające ochronie tak jak wynagrodzenie za pracę

4. Metodyka dokonywania potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń:

a) granice potrąceń,

b) kwoty wolne od potrąceń:

 • zmiana etatu a kwota wolna od potrąceń,
 • różne koszty uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń na przełomie roku,
 • wypłata kilku składników wynagrodzenia a kwota wolna od potrąceń,
 • wynagrodzenie pracownika do 26 r.ż a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń przy zmianie wymiaru czasu pracy,
 • kwota wolny przy niepełnym wymiarze etatu,
 • kwota wolna uczestnika PPK,
 • nieprzepracowanie miesiąca a kwota wolna.

5. Zmiany w potrąceniach w Tarczy antykryzysowej - wątpliwości:

a) kiedy stosować zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń,

b) oświadczenie pracownika,

c) metodyka obliczania kwoty wolnej od potraceń.

6. Praktyczne przykłady dokonywania potrąceń:

 • potrącenie w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca,
 • potrącenie w przypadku wypłaty składników za okresy roczne,
 • egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • potrącenia ze świadczeń niepieniężnych,
 • potrącenia a należności z tytułu podróży służbowej,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który przystąpił do PPK,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który nie ukończył 26 r.z.,
 • zbieg potrąceń egzekucyjnych i nie egzekucyjnych,
 • świadczenia niepieniężne.

7. Potrącenia z praw majątkowych po śmierci pracownika.

8. Potrącenie zaliczki i kary pieniężnej.

9. Potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego.

10. Potrącenia dobrowolne:

a) kwoty wolne i granice potrąceń,

b) kolejność potrąceń w przypadku potrąceń dokonywanych bez zgody i za zgodą pracownika.

11. Potrącenia z zasiłków:

a) kwoty wolne od potrąceń,

b) praktyczne przykłady dokonywania potrąceń w przypadku gdy poza zasiłkiem pracownik otrzymał wynagrodzenie i inne świadczenia.

13. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

14. Odliczenia kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności.

15. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11