Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Powrót do pracy na rodzicielskim, a prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
15 września 2020
Urlop rodzicielski przy pojedynczym porodzie przysługuje w wymiarze 32 tygodni zaraz po wykorzystanym urlopie macierzyńskim. Z prawa do tego urlopu może skorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka. Wymiar jednak przysługuje do podziału na obojga, ale może być również wykorzystany tylko przez matkę, jeśli w ciągu 21 dni od daty porodu zawnioskuje o wszystkie urlopy (macierzyński i rodzicielski) w jednym wniosku.

Rodzic dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego może podjąć pracę lub powrócić do pracy na etacie, który stanowił podstawę do udzielonego urlopu. Ustawodawca postawił pracownikom jednak jeden warunek. Praca którą podjęli u swojego płatnika w czasie udzielonego urlopu może być wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa wymiaru czasu określonego w angażu. Wykorzystywana część urlopu rodzicielskiego, w trakcie której pracownik świadczy pracę podlega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Powstaje jednak pytanie czy pracownik w trakcie pracy wykonywanej na urlopie rodzicielskim będzie mógł skorzystać z prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego?

Tak. Wymiar czasu pracy, w którym pracownik wykonuje pracę w trakcie urlopu rodzicielskiego stanowi podstawę do wypłaty zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w momencie choroby własnej lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny, pracodawca jest zobowiązany wypłacić ubezpieczonemu odpowiednio zasiłek chorobowy, czy opiekuńczy. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie pracy na urlopie rodzicielskim nie wiąże się jednak dla pracownika ze zmianą wymiaru czasu pracy, a stanowi jedynie proporcjonalne pomniejszenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego w stosunku do wymiaru, w jakim wykonywana jest praca. Dlatego po powrocie do pracy po wykorzystanym urlopie rodzicielskim podstawa wymiaru zasiłku w razie powstania niezdolności do pracy, czy konieczności skorzystania z prawa do zasiłku opiekuńczego ulegnie zmianie po 3 pełnych miesiącach kalendarzowych przerwy lub wcześniej w wyjątkowych sytuacjach, np. jak faktyczna zmiana wymiary czasu pracy, czy zmiana regulaminu wynagrodzeń obowiązującego u płatnika zasiłku.

Art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz 645 ze zm.)

ust. 179 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz 645 ze zm.)
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-09-18